Nowoczesna stworzyła mapę potrzeb Przemyśla

10 sierpnia 2017

W Przemyślu powstaje „Mapa Potrzeb”. Projekt uruchomiła przemyskie koło partii  Nowoczesna.

Celem projektu pod nazwą „Mapa Potrzeb Przemyśla” jest zebranie informacji o konkretnych potrzebach mieszkańców poszczególnych dzielnic i ulic miasta, co ma posłużyć do przygotowania programu dla Przemyśla na następną kadencję samorządową, która rozpocznie się po wyborach w 2018 r.

Akcja skierowana jest do wszystkich mieszkańców Przemyśla, oczekujących od samorządu rozwiązania konkretnych problemów i podjęcia wyzwań, z którymi nie poradzono sobie od lat oraz tych zupełnie nowych. Pod adresem www.mapapotrzebprzemysla.pl każdy już dziś może napisać czym lokalne władze powinny się zająć w mieście. Można również zaznaczyć na mapie miejsce, którego sprawa dotyczy. Wszystko w postaci wygodnego formularza.

Zgłoszone przez mieszkańców miasta uwagi zostaną zebrane w bazie danych i umieszczone automatycznie na elektronicznej mapie potrzeb. Chcemy, by mieszkańcy sami zgłaszali do nas co jest dla nich najważniejsze i co powinno być jak najszybciej rozwiązane. Zależy nam, aby przemyślanie mieli poczucie, że efekt jakichkolwiek działań podejmowanych teraz czy w przyszłości, wiąże się z ich wyborem, ich decyzją. My nie mamy monopolu na wiedzę, za to mieszkańcy wiedzą lepiej i dlatego warto by władza wsłuchiwała się w ich głos. – mówi Zdzisława Czeszejko-Sochacka, przewodnicząca koła Nowoczesnej w Przemyślu

Zdaniem przemyskiej Nowoczesnej prawdopodobnie większość zgłoszonych problemów – szczególnie tych najbardziej skomplikowanych – da się rozwiązać dopiero po najbliższych wyborach samorządowych, nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby z Mapy korzystali również obecni radni miejscy wraz z prezydentem Przemyśla.