Nowi radni. Kim są?

21 listopada 2018

Jutro odbędzie się pierwsza sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Przemyślu. Podczas obrad nowy prezydent oraz radni złożą ślubowanie. Sprawdziliśmy kim są ci, którzy w radzie zasiądą po raz pierwszy.

Rozkład mandatów w VIII kadencji Rady Miejskiej w Przemyślu wygląda następująco: Koalicja Obywatelska – 6, Kukiz`15 – 6, Prawo i Sprawiedliwość – 4, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 3, Regia Civitas – 4. Wśród radnych są osoby, która będą pełnić tę funkcję po raz pierwszy. Sprawdziliśmy kim są.

W klubie Koalicji Obywatelskiej nową twarzą jest 35 -letni Paweł Zastrowski. Żonaty, ojciec dwójki dzieci. Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu, posiada wykształcenie wyższe – magister Informatyki i Ekonometrii na wydziale Administracyjno – Informatycznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Do 2016 r. pracował jako doradca finansowy, obecnie jest właścicielem gospodarstwa rolno-hodowlanego i dyrektorem biura poselskiego Posła na Sejm RP Radosława Lubczyka. Interesuje się głównie polityką, filmem i łowiectwem.

Kukiz`15 po raz pierwszy będzie miał swoich przedstawicieli w RM. Są to Marcin Kowalski, Tomasz Leszczyński, Monika Różycka, Monika Jaworska-Żurawska, Mirosław Majkowski oraz Andrzej Zapałowski.

Marcin Kowalski ma 36 lat, żonaty, ojciec 9 -letniego syna Karola i rocznej córki Kai. Posiada wykształcenie średnie. Prowadzi własną działalność gospodarczą, jest członkiem rady nadzorczej PSM oraz przewodniczącym zarządu osiedla Kmiecie. Interesuje się sportem i turystyką.

 

Tomasz Leszczyński, 33 lata, od trzech lat żonaty. Posiada wykształcenie średnie – technik elektronik, technik informatyk. W latach 2006-2011 pracował jako sprzedawca w salonie AGD-RTV, później jako jako sprzedawca i magazynier w hurtowni obuwia, salonie Media Expert, a także jako dyrektor biura poselskiego Wojciecha Bakuna w Przemyślu. Obecnie pracuje dla Kancelarii Sejmu (na czas likwidacji biura poselskiego).Jego zainteresowania to ekonomia, gospodarka, polityka, szeroko pojęta elektronika użytkowa, muzyka rockowa, modelarstwo, książki s-f, gry komputerowe, bilard i piłka nożna.

 


Monika Różycka jest 30 -letnią mężatką i mamą dwójki dzieci. Posiada wykształcenie wyższe, ukończyła studia na kierunku filologia polska ze specjalnością dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz podyplomowe studia pedagogiczne. Dodatkowo kształciła się w szkołach policealnych, zdając egzaminy państwowe na technika bezpieczeństwa i higieny pracy, a także technika eksploatacji portów i terminali. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w sektorze handlowym. Pracowała na stanowiskach kierowniczych w sieciach handlowych m.in sektora odzieżowego, ale także w branży zajmującej się sprzedażą sprzętu multimedialnego, RTV i AGD. Ponadto doskonaliła swoje doświadczenie zawodowe w pionie oświaty jako konsultant edukacyjny wiodącego w Polsce wydawnictwa szkolno-pedagogicznego. Interesuje się: dobrą książką o tematyce historycznej, politycznej i kryminalnej. W wolnym czasie uprawia bieganie.

 

Monika Jaworska-Żurawska 35 -letnia mężatka i matka. Posiada wykształcenie wyższe administracyjne. W latach 2006-2010 przedsiębiorca w sektorze usług kosmetycznych i małej gastronomii, od 2013 r. pracuje w Biurze Turystyki Albatros jako koordynator d/s przewozów krajowych i call center oraz specjalista d/s reklamy. Zainteresowania: praca z dziećmi i młodzieżą, dobra książka, podróże.

 

Mirosław Majkowski – 40 lat, rozwiedziony, aktualnie w szczęśliwym związku. Wykształcenie wyższe. Od 8 lat pracuje w administracji, obecnie jako kierownik działu administracji. Wcześniej prowadził własną działalność gospodarczą. Prezes oraz działacz Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.” Zainteresowania: historia, jazda konna, turystyka górska, strzelectwo.

 

Andrzej Zapałowski – 52 lata, żonaty. Historyk (dr. hab.), specjalista z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Poseł na Sejm RP III kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Orląt Lwowskich w Przemyślu, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. projektów unijnych, obecnie adiunkt na Uniwersytecie Rzeszowskim. Publicysta i ekspert znany m.in. z Telewizji Trwam, Radia Maryja i portalu Kresy.pl

 

Pośród radnych klubu PiS nową twarzą jest 35-letni Wojciech Rzeszutko. Ukończył studia na kierunku rachunkowość i finanse przedsiębiorstw oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania w jednostkach publicznych i samorządowych. Kontynuuje naukę na studiach II stopnia w dziedzinie ochrony środowiska. Obecnie jest asystentem Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga. Wcześniej wykonywał obowiązki asystenta Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość oraz asystenta Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego. Sprawuje funkcję Sekretarza Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości Okręgu 22 – Krosno. Jego zainteresowania to turystyka w tym wędrówki górskie, sport, informatyka.

 

Po długiej przerwie ponownie radnym został Andrzej Berestecki, który zasiadał w I kadencji RM. Ma 55 lat, był dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Przemyślu, obecnie jest prezesem Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem oddział w Przemyślu.

 

Wśród radnych klubu SLD po raz pierwszy zasiądzie w radzie miasta bezpartyjna Bogumiła Nowak, która ma 57 lat. Ukończyła II LO w Przemyślu oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie. Obecnie pracuje jako nauczyciel w SP nr 14 w Przemyślu.

 

Dariusz Lasek to nowy radny Regii Civitas, ma 45 lat, żonaty, ojciec czwórki dzieci. Ukończył studia o kierunku pedagogika, spec. opiekuńczo wychowawcza na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim o kierunku Wychowanie Fizyczne oraz Studium Życia Rodzinnego Archidiecezji Przemyskiej uzyskując tytuł doradcy rodzinnego. Pracuje jako pedagog szkolny oraz nauczyciel wychowania fizycznego w SP w Kalnikowie, kierownik Świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Przystań” w Przemyślu. Pomysłodawca i twórca innowacyjnego na Podkarpaciu programu z zakresu profilaktyki rówieśniczej „Chcę Ci dać, to co najlepsze”. Jego zainteresowania to sport.