Nowi funkcjonariusze w szeregach podkarpackiej Służby Celno – Skarbowej

31 grudnia 2018

W listopadzie i grudniu br. szeregi KAS w woj. podkarpackim zasiliło 79 nowo przyjętych funkcjonariuszy Służby Celno- Skarbowej.

Nabór do służby jest wieloetapowy. Obejmuje weryfikację złożonych dokumentów,  test wiedzy, test sprawności fizycznej i test psychologiczny, podczas którego sprawdzane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do pełnienia służby. Kolejnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której dokonywana jest ocena kompetencji kandydata do pełnienia służby. Elementem postępowania kwalifikacyjnego jest także sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach, kartotekach  prawdziwości danych zawartych w składanym kwestionariuszu osobowym, a także postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Nowo przyjęci funkcjonariusze, sukcesywnie w grupach  przechodzili szkolenia merytoryczne w Podkarpackim Urzędzie Celno- Skarbowym w Przemyślu, zakończone zbiórką, podczas której składali ślubowanie.

Nowo przyjęci funkcjonariusze odbierali akty mianowania w listopadzie oraz w grudniu br. Do służby zakwalifikowano 79 kandydatów. W związku z tym, że procedury naboru nie zostały jeszcze zakończone, na początku przyszłego roku, planowane jest przyjęcie pozostałych zakwalifikowanych kandydatów.

O przyjęcie do służby na przejściach granicznych podległych Podkarpackiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Przemyślu walczy także kolejna grupa kandydatów, którzy złożyli swoje oferty w ramach kolejnego postępowania  kwalifikacyjnego dot. 110 wolnych stanowisk służbowych.

Aktualnie jednostki KAS w woj. podkarpackim zatrudniają łącznie 2179 pracowników cywilnych i 1118 funkcjonariuszy Służby Celno- Skarbowej.