Nie zgłosili do kontroli granicznej przewożonej gotówki

1 stycznia 2019

Funkcjonariusze KAS kontrolując podróżnych na przejściach granicznych w Medyce i Krościenku, ujawnili niezgłoszone do kontroli znaczne ilości krajowych i zagranicznych środków płatniczych.

W środę 18 grudnia, przejście graniczne w Medyce przekraczał 46 -letni ob.Ukrainy. W jego bagażu funkcjonariusze Służby Celno- Skarbowej wykryli nie zgłoszone środki pieniężne w postaci funtów brytyjskich, dolarów amerykańskich, koron norweskich, szwedzkich, duńskich, czeskich, hrywien oraz polskich złotych, łącznie ponad 214 tys. zł. W związku z niedopełnieniem obowiązku dokonania zgłoszenia środków płatniczych, przeciwko mężczyźnie wszczęte zostało postępowanie karne skarbowe.

Obowiązku złożenia deklaracji dewizowej próbował także uniknąć inny obywatel Ukrainy, który 13 grudnia br. przekraczał polsko – ukraińską granicę w Krościenku. W jego bagażu oraz poduszce, funkcjonariusze KAS wykryli ponad 23 tys. euro.  Brak zgłoszenia przewożonej gotówki zakończył się nałożeniem mandatu karnego w kwocie 4200 tys. złotych.

Osoby przekraczające granicę państwową mają obowiązek zgłaszać w formie pisemnej przywóz do kraju oraz wywóz za granicę krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10.000 euro.

Fot. KAS