Nowi funkcjonariusze w Służbie Celnej

3 stycznia 2017

W dniu 3 stycznia 14 funkcjonariuszy złożyło uroczyste ślubowanie w przemyskiej Izbie Celnej.

Uroczyste ślubowanie 14 młodych funkcjonariuszy, to zakończenie wieloetapowego procesu rekrutacji, które Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu ogłosił 21 lipca 2016 roku. Do pierwszego etapu – testu wiedzy przystąpiło 224 kandydatów. Kolejny etap będący testem sprawności fizycznej pozytywnie przeszło 65 osób. Natomiast testy psychologiczne z wynikiem zadowalającym zdało 51 kandydatów przechodząc tym samym do rozmowy kwalifikacyjnej. Do ostatniego etapu tj. postępowania sprawdzającego zakwalifikowało się 19 osób.

Zwracając się do nowo przyjętych funkcjonariuszy, mł. insp. Beata Kucharska pogratulowała ukończenia wymagającego, wieloetapowego procesu rekrutacji oraz przypomniała, że noszenie munduru to wielki zaszczyt i honor, który obliguje do godnego zachowania, do praworządności, profesjonalizmu, bezstronnego postepowania, kultury osobistej i nienagannej postawy etycznej.

Przed nowymi funkcjonariuszami teraz dwuletni okres służby przygotowawczej, w którym poza pracą będą zdobywać odpowiednią wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą na zdanie egzaminu przed komisją Ministerstwa Finansów.