Nowi funkcjonariusze w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej

2 lipca 2018

30 nowo przyjętych funkcjonariuszy SG złożyło uroczyste ślubowanie.

28 czerwca w komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu 30-osobowa grupa nowo przyjętych funkcjonariuszy złożyła uroczyste ślubowanie. Uroczystość odbyła się w obecności pocztu sztandarowego, kadry kierowniczej oraz rodzin funkcjonariuszy.

Komendant Bieszczadzkiego OSG zwracając się do nowo przyjętych funkcjonariuszy pogratulował pozytywnego zakończenia długotrwałego procesu rekrutacyjnego oraz życzył powodzenia w realizacji ważnych zadań jakie będą im postawione. Podziękował również ich najbliższym, których wsparcie w trakcie szkolenia oraz późniejszej służby będzie nieocenione.

Młodzi pogranicznicy, to głównie mieszkańcy Podkarpacia. Wśród nich są 3 kobiety. Już od przyszłego tygodnia rozpoczną szkolenie w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. Około 8-miesięczny okres obejmie szkolenie podstawowe, podoficerskie oraz kilkutygodniowe praktyki. Po pozytywnie zdanych egzaminach młodzi funkcjonariusze wrócą na Podkarpacie i rozpoczną służbę na tutejszych przejściach granicznych.
W 2018 roku to najliczniejsza grupa nowo przyjętych do Bieszczadzkiego Oddziału SG.

Łącznie, do tej pory przyjętych zostało już 50 osób, a kolejne 40 złoży ślubowanie w październiku.

Fot. BIOSG