Nowi pogranicznicy w Przemyślu

7 lipca 2014

W piątek, 4 lipca w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu 29 nowych funkcjonariuszy SG przystąpiło do uroczystego ślubowania.

Poprzednia grupa osób przyjętych do Bieszczadzkiego OSG liczyła 41 osób. Łącznie w tym roku planowane jest przyjęcie 100 osób.

Większość z nowo przyjętych funkcjonariuszy na stałe mieszka w powiecie przemyskim, bieszczadzkim, sanockim, lubaczowskim.

W I etapie postępowania związanego z klasyfikacją osób do SG kandydat poddawany jest testom psychologicznym, badaniu na wariografie i szczegółowym badaniom lekarskim. Drugi etap, to testy językowe, testy wiedzy ogólnej i sprawności fizycznej.

Na jedno miejsce do Bieszczadzkiego OSG przypada około 12 kandydatów.

Czternastego lipca nowi funkcjonariusze SG rozpoczną szkolenie w jednym z Ośrodków Szkolenia SG. Po zdanych egzaminach, będą pełnić służbę na przejściu granicznym w Korczowej lub Medyce.