Nowe zasady dofinansowywania użytkowania przemyskich miejskich obiektów sportowych

16 stycznia 2019

W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Miejskim zorganizowano konferencję prasową poświęconą funkcjonowaniu obiektów sportowych w Przemyślu. Podczas spotkania przedstawiono m.in. nowy sposób dofinansowywania użytkowania miejskich obiektów sportowych przez kluby i szkoły.

– Nasze obiekty sportowe są zabytkowe, a co się z tym też wiąże wymagają ciągłych, dużych nakładów finansowych, remontów bieżących i generalnych, które pozwoliłyby aby  funkcjonowały one dłużej i by mogły w nich działać kluby sportowe. – mówił podczas konferencji prasowej dyrektor POSiR Robert Kazimir.

Najstarszym obiektem jest hala sportowa, która funkcjonuje w dawnej ujeżdżalni. Cały kompleks przy ul.Mickiewicza, gdzie też mieścił się hotel, w tej chwili jest wyłączony z użytkowania ze względu na niespełnianie norm bezpieczeństwa. W ubiegłym roku miasto przygotowało projekt budowlany, na realizację którego poszukiwane są środki, potrzebna kwota jest liczona w milionach złotych. Utrzymanie funkcjonalności hali sportowej wymaga modernizacji oświetlenia i parkietu. Kompleks powinien zostać poddany także całkowitej termomodernizacji, która przełożyłaby się później na mniejsze wydatki na energię elektryczną i cieplną.

Swoim wiekiem może się też poszczycić kryta pływalnia, która została oddana do użytku w 1992 r., a jej technologia uzdatniania wody jest z początku lat 80. W 2014 r. w ramach budżetu obywatelskiego wymieniono główne okna na obiekcie i oświetlenie nad niecką, co przełożyło się na oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Niezbędnych nakładów wymaga w tej chwili system uzdatniania wody, jej podgrzewania.

– Mamy przygotowaną koncepcję modernizacji basenu, która wiąże się z nakładami minimum 2 mln zł i wyłączeniem na pół roku basenu z użytkowania. Niestety za chwilę będzie trzeba zmierzyć się z tym problemem. W tym roku planujemy wymienić też część sieci doprowadzającej wodę do niecki więc w lecie basen na pewno będzie dłużej nieczynny niż przerwa remontowa w MPEC. Musimy pewne rzeczy wymieniać elementami, nie stać nas na całość remontu. Ale częściami jesteśmy w stanie kilku lat tej starości zaradzić na tyle żeby mieć pewność, że basen będzie funkcjonował. – dodaje R.Kazimir.

Nie jest dobrze także w przypadku przemyskiego sztucznego lodowiska, które w roku ubiegłym uległo awarii, a naprawa okazała się nieopłacalna. Podobnie jak w poprzednim sezonie tak i w tym POSiR wypożyczył system chłodzenia.

Poza niezadowalającym stanem technicznym przemyskich obiektów sportowych, dopatrzeć się też można wiele nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu.

– Chcielibyśmy w przyszłości tak zorganizować pracę basenu żeby przez różnego rodzaju podmioty prywatne był w niedzielę wynajmowany maksymalnie do godz. 14. Mamy tylko jeden taki obiekt, a dostęp do niego jest ograniczony. – mówi radny Marcin Kowalski, przewodniczący Komisji Sportu RM – Z naszych informacji wynika, że basen może przestać działać w każdej chwili. Taki stan zastaliśmy po poprzedniej władzy, wszystkie obiekty zostały doprowadzone do ruiny. Będziemy starać się to naprawiać.

Pomiędzy Urzędem Miejskim, a Przemyskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji obowiązywało do tej pory porozumienie, na mocy którego miasto dofinansowywało użytkowanie przez kluby sportowe i szkoły z terenu Przemyśla obiektów POSiR. W związku z oszczędnościami zasady te mają ulec zmianie.

– Z naszych informacji wynika, że dochodziło do różnego rodzaju patologii. Mówimy temu stanowcze „nie”. Od dzieci, które należą do stowarzyszeń pobierano opłaty chociaż miały wstęp darmowy. Chcemy wprowadzić normalność korzystania z obiektów dla wszystkich, sprawiedliwie, a nie jak było do tej pory. – dodaje radny M.Kowalski.

Nowe zasady porozumienia między UM, a POSiR mają uzdrowić sytuację i nie ograniczać dostępu do obiektów sportowych.

– W tym przypadku np. z dofinansowaniem miejskim na basen będą mogły wchodzić tylko i wyłącznie szkoły z terenu miasta. Miasto będzie dofinansowywać 50 %. Pozostałe podmioty będą mogły korzystać na zasadzie pełnej odpłatności. Do tej pory UM przeznaczał 0,5 mln zł rocznie na korzystanie z basenu, hali i boiska. Obecnie na ten cel mamy kwotę 120 tys. zł. – wyjaśnia Janusz Łukasiewicz, naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji.

Obecnie trwają prace nad porozumieniem dotyczącym hali sportowej, z której korzystają kluby uczestniczące w rozgrywkach ligowych.

Już jutro odbędzie się w UM posiedzenie Komisji Sportu, w którym udział wezmą stowarzyszenia i kluby sportowe działające na terenie Przemyśla.