Niekończące się problemy MZK. Czy będzie sesja nadzwyczajna?

28 stycznia 2020

O problemach przemyskiego MZK pisaliśmy już nie raz. Sytuacja robi się coraz poważniejsza, zakład – jak określają niektórzy radni – jest w dramatycznej sytuacji.

Czytaj także: 

Co będzie z autobusami linii nr 2 i 3 – pojadą czy nie?

Protestują w MZK

W poniedziałek 27 stycznia, po 3 godzinnej dyskusji podczas sesji Rady Miejskiej, radni zwrócili się do przewodniczącej Ewy Sawickiej o zwołanie nadzwyczajnej sesji RM, podczas której przyjęta miałaby zostać rezolucja w sprawie sytuacji w Miejskim Zakładzie Komunikacji sp. z o.o.

Jak wynika z przedstawionego projektu rezolucji, 24 stycznia w siedzibie MZK odbyło się spotkanie zorganizowane przez związki zawodowe, w którym udział wzięli przedstawiciele władz miasta, województwa, klubów radnych i władze spółki. Przedstawiono sytuację MZK – spółce może grozić upadłość, a zadłużenie to około 3,5 mln złotych. Istnieje także ryzyko zwrotu przez miasto środków pozyskanych z RPO 2014-2020 na rozwój transportu publicznego w kwocie około 20 mln złotych w przypadku niezachowania okresu trwałości projektu. Z informacji wynika także, że jeżeli spółka w najbliższych dniach nie spłaci części zadłużenia, może nastąpić początek procesu jej upadłości. 

W § 2 i 3 projektu rezolucji czytamy: 

Radni Rady Miejskiej (…) zwracają się do Prezydenta Miasta Przemyśla, który reprezentuje jedynego właściciela Spółki – Gminę Miejską Przemyśl – o dołożenie należytych starań, aby istniejące problemy zostały jak najszybciej i skutecznie wyeliminowane. Jednocześnie prosimy o znalezienie konkretnego rozwiązania, które przyczyni się do zażegnania obecnego kryzysu w MZK i uchronienia przed ewentualną likwidacją 137 miejsc pracy. Mając na uwadze fakt, że zakład pracy z ponad kilkudziesięcioletnią tradycją obsługuje mieszkańców naszego miasta i okolic w zakresie publicznego transportu zbiorowego musimy zrobić wszystko żeby ustabilizować sytuację zarówno teraz jak i na przyszłość w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Przemyślu. Aktualne zadłużenie Spółki wynika wyłącznie z kosztów generowanych na świadczeniu podstawowego zadania spółki jakim jest zapewnienia publicznego transportu publicznego. (…)

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Przemyśla do podjęcia odpowiednich kroków w tym zakresie – w tym także rozważenia dokapitalizowania Spółki (…). 

Nadzwyczajna sesja odbyć ma się do 7 dni. 

 

am