Nie! dla handlu ludźmi w Podkarpackiem

20 października 2014

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO” zaprasza studentów, nauczycieli szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i kadrę akademicką oraz członków, pracowników oraz wolontariuszy podkarpackich organizacji pozarządowych na bezpłatne dwudniowe szkolenia „Przeciwdziałanie handlowi ludźmi”,  które odbędą się w Łańcucie w listopadzie 2014. UWAGA! Szkolenia prowadzone będą w języku angielskim przez międzynarodowego trenera!

Handel Ludźmi, zaraz po handlu narkotykami i handlu bronią, to trzeci nielegalny i najbardziej dochodowy biznes na świecie. To zjawisko, którego narastanie, od początku lat 90-tych, obserwuje się także w naszym kraju. Dziś Polska to nie tylko miejsce pochodzenia ofiar handlu, ale to także kraj tranzytowy na linii Europa Wschodnia – Europa Zachodnia oraz kraj docelowy dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej.

Szkolenia kierujemy przede wszystkim do mieszkańców województwa podkarpackiego, którzy chcieliby nabyć wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznawanie handlu ludźmi oraz wiedzę na temat sposobów zwalczania tego zjawiska i wykorzystać ją w swoim środowisku lokalnym. Szkolenia prowadzone będą w JĘZYKU ANGIELSKIM w oparciu o aktywne formy uczenia się takie jak analiza przypadków (case study), symulacje, dyskusje, analizę doświadczeń, burzę mózgów, testy.

Dwudniowe szkolenia będą miały miejsce w Hotelu Łańcut w dniach: 17-18.11 dla studentów, 19-20.11 dla organizacji pozarządowych oraz 21-22.2014 dla nauczycieli szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i kadry akademickiej. Uczestnikom szkoleń zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

Prowadzący: Pan Claudiu Schwartz, dyplomowany psycholog, specjalizuje się w pomocy ofiarom handlu ludźmi i przemocy domowej. Posiada dyplom licencjacki w zakresie szkolnictwa specjalnego oraz tytuł magistra psychologii klinicznej, specjalizacja zespół stresu pourazowego u ofiar handlu ludźmi.

Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach zapraszamy na naszą stronę internetową www.goinpro.org, na której znaleźć można szczegóły na temat projektu wraz z formularzami zgłoszeniowymi na szkolenia. Na szkolenia czekamy do 31.10.2014r.