„Nad Jaworem” nowe przedszkole w Przemyślu dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi

7 marca 2018

W Przemyślu oficjalnie otwarto Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Nad Jaworem” dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Placówkę w ramach projektu unijnego prowadzi Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu.

Otwarcie przedszkola było możliwe dzięki funduszom europejskim. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 924828,75 PLN.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Zorganizowanie systemowej opieki nad dzieckiem z autyzmem jest kontynuacją prowadzonej od ponad dwudziestu lat opieki nad dziećmi  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinami w ramach projektów PFRON.

W przedszkolu prowadzone są zajęcia w 2 grupach 4 osobowych dla dzieci  od 2,5 roku do 9 lat. Z realizacją podstawy programowej MEN oraz w oparciu o  systemową terapią funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi – Metoda Krakowska.

Dzieci objęte są opieką psychologiczną, logopedyczną, specjalistyczną opieką terapeutyczną (między innymi  metoda Tomatisa , terapia Biofeedback) fizjoterapią, dogoterapią.

Fot. Witold Wołczyk (www.przemysl.pl)