Nabór do Watahy! BiOSG przyjmie 120 nowych funkcjonariuszy

20 listopada 2018

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w sposób ciągły prowadzi nabór do służby. W 2019 roku, przyjętych zostanie 120 młodych adeptów.

Każdy kandydat musi przejść dwuetapowe postępowanie kwalifikacyjne. I etap to formalności związane z osobistym złożeniem wymaganych dokumentów i zaświadczeń, wstępną rozmową kwalifikacyjna, badaniami psychologicznymi i badaniami psychofizjologicznymi. II etap obejmuje egzamin w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej ( w Lubaniu, Koszalinie lub Kętrzynie) , składający się z testu pisemnego z wiedzy ogólnej, ze znajomości języka obcego, sprawności fizycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagania dla kandydatów:
– wiek do 35 roku życia,
– posiadanie wyłącznie obywatelstwa polskiego,
– nieposzlakowana opinia,
– bycie osobą niekaraną za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– korzystanie w pełni z praw publicznych,
– co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
– zdolność fizyczna i psychiczna do służby w uzbrojonej formacji,
– rękojmia zachowania tajemnicy służbowej,
– komunikatywność, kreatywność w działaniu, zdyscyplinowanie oraz zainteresowanie stabilnymi warunkami pracy i szansą zawodowego rozwoju;

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:
Sekcja Organizacji i Naboru
Wydziału Kadr i Szkolenia
Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej (ul. Mickiewicza 34, Przemyśl).

Tel. (16) 673 20 78, poniedziałek – piątek w godzinach 7.30 – 15.30
e-mail: nabor.bieszczadzki@strazgraniczna.pl

Szczegółowe zasady i tryb rekrutacji znajdują się na stronie internetowej www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl w zakładce PRACA w BiOSG/funkcjonariusze.