Nabór do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Przemyśla”

22 stycznia 2015

Ruszył nabór uzupełniający do udziału w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Przemyśla”. W ramach projektu można otrzymać darmowy dostęp do internetu do końca 2020 roku. Ankiety należy złożyć do 27 stycznia.

Ankiety uczestnictwa można uzyskać w Kancelarii Ogólnej UM ul Rynek 1, Wydziale Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju UM ul. Ratuszowa 10 a, MOPS ul. Leszczyńskiego 3, na stronie internetowej UM. Wypełnione należy zlłożyć do 27 stycznia w Kancelarii Ogólnej UM ul. Rynek 1.

Projekt skierowany jest do gospodarstw domowych nie posiadających dostępu do internetu i spełniających wymogi podane w regulaminie.