Daniel Dryniak zastępcą komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Brygadier Daniel Dryniak został mianowany na stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dotychczas pełnił on funkcję zastępcy komendanta miejskiego PSP w Przemyślu.

W dniu 19 maja, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji brygadier Daniel Dryniak został uroczyście powołany na stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Do tej pory był on zastępcą komendanta miejskiego PSP w Przemyślu.

Daniel Dryniak urodził się 4 września 1976 r. w Radymnie. W roku 2000 ukończył studia inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarnicznej w Warszawie, a dwa lata później studia uzupełniające magisterskie. W roku 2006 ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Przemyśl – Rzeszów, a w roku 2013 studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Od 2010 r. przewodniczący Zarządu Osiedla nr 10 M.Kopernika. Od roku 2014 zasiada w Radzie Miejskiej w Przemyślu. Należy on również do wielu stowarzyszeń, m.in.: Przemyskiego Klubu Biegacza, Klubu Żeglarskiego „Wodnik” w Przemyślu, Stowarzyszenie dla Przemyśla Regia Civitas.

Za swą działalność zawodową, ratowniczą i społeczną odznaczony został wieloma medalami, odznaczeniami i odznakami, m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zasługi za Dzielność, Srebrną Odznaką Honorową PCK, a także uhonorowany tytułem Przemyślanina Roku 2010.