Na ul. Glazera pojawi się próg wyspowy. Ma on poprawić bezpieczeństwo w tym rejonie

6 października 2015

Na ulicy Glazera w Przemyślu zostanie zamontowany zwalniający próg wyspowy. Chcąc zwiększyć bezpieczeństwo w tym rejonie od dłuższego czasu zabiegał o to radny Maciej Kamiński.

Radny Maciej Kamiński, będąc jeszcze przewodniczącym Zarządu Osiedla Salezjańskie niejednokrotnie zwracał się do władz miasta o zamontowanie progów zwalniających na ulicy Glazera oraz św Jana. Prośbę swoją motywował słabą widocznością przejść dla pieszych w tych rejonach oraz częstym niedostosowywaniem się kierowców do ograniczeń prędkości.

Na początku sierpnia radny złożył kolejną interpelację, tym razem proponując aby na ul.Glazera pojawił się zwalniający próg wyspowy podobny do tego jaki zamontowano na Monte Cassino. W swoim piśmie M.Kamiński zaapelował również o lepsze oznakowanie przejścia dla pieszych pomiędzy Kościołem Salezjan, a SP nr 4, co szczególnie poprawiłoby widoczność tego miejsca dla kierowców wyjeżdżających z ul. Salezjańskiej.

Komisja do Spraw Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego pozytywnie rozpatrzyła ten wniosek. Próg wyspowy pojawi się na ul.Glazera, powyżej bloku nr 25. Jego montaż zostanie przeprowadzony jeszcze w tym roku, a koszt może wynieść od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Na chwilę obecną odnowiono biało – czerwone przejście dla pieszych przy wyjazdach z ul. Salezjańskiej i Noskowskiego, co zdaniem zastępcy prezydenta Grzegorza Haydera w znacznym stopniu poprawiło widoczność, a tym samym bezpieczeństwo ruchu pieszych.