Na przemyskim stoku trwają prace zabezpieczające

4 września 2018

Do 30 lipca potrwają prace zabezpieczające na przemyskim stoku narciarskim. Przy okazji wykonany zostanie też remont pobliskiej jezdni i chodników.
Po ubiegłorocznych doraźnych pracach zabezpieczających osunięcie na przemyskim stoku narciarskim, przeprowadzone zostały badania geodezyjno – inżynierskie, na podstawie których przygotowany został projekt likwidacji osuwiska. Obecnie trwają tam prowadzone na zlecenie ZDM-u, roboty inżynierskie polegające na wzmocnieniu terenu konstrukcjami żelbetowymi – palami. Wykonane zostanie także odwodnienie wgłębne i powierzchniowe oraz kotwy gruntowe. Przy okazji tych napraw, przeprowadzony zostanie również remont jezdni i chodników przy ul. Pasteura na odcinku przy trasie narciarskiej nr 1 (od Loży szyderców do wiaduktu narciarskiego nad ulicą).


Wartość prac to blisko 3 mln zł, z czego 2 400 tys. to dofinansowanie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z funduszy przeznaczonych na likwidację osuwisk.
Prace inżynierskie prowadzi firma Aarsleff Sp. z o.o. Zakończenie robót przewidziane jest na 30 listopada br.

 

Fot. Witold Wołczyk, UM