Można się zgłaszać do Regionalnego Przeglądu Plastyki

14 września 2014

Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza do zgłaszania się na VII Regionalny Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej. Mogą wziąć w nim udział osoby, które ukończyły 20 lat i nie zajmują się plastyką zawodowo.

Przegląd skierowany jest do twórców nieprofesjonalnych z powiatów : jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego, którzy ukończyli 20 lat i nie posiadają wykształcenia plastycznego, nie są członkami związków artystycznych i stowarzyszeń profesjonalnych oraz nie zajmują się twórczością zawodowo. Ich prace będzie można oglądać na wystawie pozakonkursowej.

Fot. Centrum Kulturalne Przemyśl