Młodzieżowa Rada Miasta Przemyśla w Światowym Dniu Poezji

31 marca 2015

Grupa Problemowa ds. Promocji Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla II kadencji wraz z jej członkami zorganizowała 21 marca br wieczór poetycki z okazji Światowego Dnia Poezji. Miał on miejsce w Przemyskiej Bibliotece Publicznej.

Skąd pomysł?

Światowy Dzień Poezji, to święto obchodzone corocznie 21 marca, ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku. Główne uroczystości tego święta odbywają się w Paryżu. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. UNESCO zadeklarowało, że ten dzień ma „dać nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie”. Młodzieżowa Rada Miasta Przemyśla również chciała zadbać o szerzenie tego wspaniałego przedsięwzięcia. Do akcji włączyli się uczniowie przemyskich szkół m.in. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu, Gimnazjum nr 5 im. św. Jana Kantego, Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu.

Wypowiedź współkonstruktorki wieczorku poetyckiego:

Kiedy Kasia Kraska przedstawiła mi swój pomysł, dotyczący organizacji wieczorka poetyckiego, stwierdziłam, że bardzo chętnie zaangażuję się w to przedsięwzięcie. Sama  należę do kółka literackiego w mojej szkole więc wiem, że wśród młodych ludzi znajdują się tacy, których interesuje poezja oraz literatura. Moi znajomi, których  prosiłam o  przedstawienie wierszy podczas tej inicjatywy bardzo chętnie zgadzali się na wzięcie udziału w wieczorku. Myślę, że ostatecznie wyszedł on  interesująco i w  Przemyślu młodzi ludzie częściej powinni organizować takie spotkania. Inicjatywa ta  pozwoliła nam nie tylko na  spędzenie  ciekawie czasu, ale także na  poinformowaniu publiczności czym jest Młodzieżowa Rada Miasta Przemyśla.

Kaja Figlarska

Wieczorek poetycki to jeden z kroków ku docenieniu wartości poezji. Rozwija ona nie tylko wyobraźnie, ale pozwala na kolorowanie rzeczywistości… Podsumowaniem mojej wypowiedzi będzie cytat wspaniałego artysty znanego m.in. z bajek dla dzieci Ludzie piszący dla dzieci wznoszą lekki, malowniczy most, po którym mali czytelnicy chętnie i niepostrzeżenie przechodzą od swoich ukochanych książek do wielkiej poezji, do literatury klasycznej, a potem – do dzieł pisarzy współczesnych”- J.Brzechwa

Katarzyna Kraska