Minister Jarosław Gowin z wizytą w przemyskiej uczelni [Galeria zdjęć]

4 marca 2018

Wiceprezes Rady Ministrów RP, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin przybył z wizytą do Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Spotkanie poświęcone było nowej organizacji wyższego szkolnictwa zawodowego.

Spotkanie w PWSW z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem poświęcone było nowej organizacji wyższego szkolnictwa zawodowego. Wizyta ministra była elementem konsultacji „ustawy 2.0” i Konstytucji dla Nauki.
Bardzo ważne jest dla mnie aby zapoznać się z punktem widzenia nie tylko tych wielkich metropolii akademickich, takich jak np. Kraków, Warszawa, ale żeby spotkać się także ze środowiskami akademickimi takich miast jak Przemyśl czy Krosno. Nasz rząd konsekwentnie kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju. Zależy nam na tym żeby największe, najlepsze polskie uczelnie konkurowały w rankingach światowych z najlepszymi uczelniami Europy i świata. Równie mocno zależy nam na tym żeby podnosił się ogólny poziom kształcenia na polskich uczelniach i także poziom badań naukowych. – powiedział minister Jarosław Gowin.

Minister nawiązał do dwóch ważnych misji jakie pełnią uczelnie zawodowe: kształcenia na potrzeby rynku pracy lokalnego, subregionalnego, regionalnego oraz bycia ośrodkiem lokalnych elit.
Pod tym względem uczelnia przemyska odgrywa rzeczywiście rolę unikalną, dlatego że to jest jedyna uczelnia zawodowa, która od początku miała charakter uczelni humanistycznej. Drugi element misji, to szkoła wschodnioeuropejska, to jest szkoła, której misją od początku było budowanie dialogu między Polską a Ukrainą. – dodał J.Gowin.

Po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki uczelnie zawodowe mają mieć zdecydowanie szerszą autonomię niż do tej pory.
Jeżeli uczelnia przemyska będzie chciała, a ja do tego gorąco zachęcam zachować swoją unikalną misję uczelni kładącej przede wszystkim nacisk na rozwój kierunków humanistycznych czy społecznych, to będzie to w pełni możliwe. – powiedział minister Gowin.

Wszystkie elementy ustawy, które dotyczą uczelni zawodowych zostały wypracowane w ścisłej współpracy z Konferencją Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. Konferencja poparła ustawę.

Co dzięki nowej ustawie zmieni się dla takich uczelni jak PWSW ? m.in.:

  • zmieni się sama nomenklatura – uczelnie będą nosić nazwę Publicznych Uczelni Zawodowych,
  • kontynuacja trendu, że kształcenie w uczelniach zawodowych powinno odbywać się w profilu praktycznym,
  • przed uczelniami zawodowymi otwarta zostanie możliwość kształcenia specjalistycznego na tzw. piątym poziomie – odpowiednik dawnych szkół pomaturalnych, będzie ono zagwarantowane tylko i wyłącznie dla uczelni zawodowych, a nie akademickich,
  • zwiększenie autonomii uczelni zawodowych – najlepsze uczelnie zawodowe, które będą uzyskiwać pozytywną ocenę kompleksową jakości kształcenia przyznawaną przez Polską Komisję Akredytacyjną będą miały całkowitą swobodę w otwieraniu nowych kierunków studiów w ramach danej dziedziny,
  • nowe ustalenia mają pomóc uczelniom regionalnym wykształcić sobie własną kadrę akademicką,
  • co najmniej 50% zajęć ma być prowadzonych przez osoby zatrudnione w danej uczelni na pierwszym miejscu pracy,
  • zwiększenie możliwości współpracy między samorządami, a uczelniami,
    zachęcanie do korzystania z funduszy unijnych, a także ze środków krajowych, jak np. program praktyk zawodowych, konkurs na wsparcie i realizację studiów dualnych prowadzonych we współpracy z przedsiębiorcami.


Przemyśl to jedna z pereł architektonicznych Polski, miasto o wspaniałej przeszłości i tradycji, ale wierzę też, że miasto, które będzie się rozwijać w najbliższych latach dużo bardziej dynamicznie, między innymi dzięki temu znakomitemu połączeniu komunikacyjnemu, a jakim jest dotarcie do Przemyśla autostradą. – dodał minister podczas briefingu prasowego.

Anna Fortuna

Fot. Anna Fortuna, Piotr Gdula

no images were found