Lewica staje w obronie samorządów i parafii

13 lutego 2020

Lewica przedstawiła swoje stanowisko w sprawie afery Podkarpackiego Banku Spółdzielczego. Zdaniem przedstawicieli ugrupowania, sprawa banku jest o tyle skandaliczna, że oznacza grabież majątku podmiotów, które posiadały depozyty na kontach banku. Dlatego poseł Lewicy Wiesław Buż złożył projekt poprawki, która zakłada przeznaczenie 85 milionów złotych  z rządowej kasy na fundusz pomocy pokrzywdzonym samorządom, parafiom, firmom i innym podmiotom. Głosowanie nad przyjęciem projektu odbędzie się już w piątek – Lewica wzywa posłów do głosowania za przyjęciem poprawki Buża.

Przypomnijmy – w ramach przymusowej restrukturyzacji wiele podmiotów utraciło ok. 43 procent posiadanych pieniędzy. Wśród nich są samorządy, spółki miejskie, muzea, ale i też parafie rzymskokatolickie.

Lewicę interesuje, czy KNF zrobił wszystko co mógł, by nie dopuścić dla groźnej sytuacji dla gospodarki podkarpackiej – podmioty, które utraciły środki często nie maja jak pokryć zobowiązań wobec kontrahentów, co może przełożyć się na falę bankructw. Na Podkarpaciu huczy od plotek dotyczących restrukturyzacji PBS-u, a lista podmiotów, które utraciły środki pieniężne jest długa, choć nie wszystkie podmioty przyznały, że miały i straciły środki w PBS.

Lewica złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego zapytanie, w którym żąda m.in.: pełnej informacji na temat problemów PBS i działań KNF od 2016 roku wraz z opinią czy była szansa na jego uratowanie, a także opinii KNF na temat kolejnych sprawozdań finansowych i audytów przedstawianych przez bank od 2016 r  i  informacji, kiedy KNF otrzymała zawiadomienie na temat decyzji BFG o planie wdrożenia restrukturyzacji banku PBS.

W sejmie sprawą PBS-u z ramienia Lewicy, oprócz Krzysztofa Gawkowskiego i Wiesława Buża, aktywnie zajmuje się Łukasz Rydzik (na zdjęciu pośrodku).