Lepsza współpraca służb granicznych w Przemyślu

21 maja 2014

Na Podkarpaciu zacieśniono współpracę Straży Granicznej i Służby Celnej. Przyczyni się to również do lepszej wymiany informacji pomiędzy służbami.

W ramach tej współpracy w dniu wczorajszym Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG Waldemar Skarbek i Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu podinspektor Waldemar Chaba podpisali dokument o organizowaniu i prowadzeniu wspólnych patroli.

Wspólne patrole pozwolą na dokładniejsze realizowanie zadań służbowych, w szczególności przeciwdziałania przemytowi towarów i kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terenie Polski.