Lecisz za granicę? Sprawdź czy masz ważny dowód osobisty!

27 lutego 2020

Z takim apelem zwraca się do podróżnych Straż Graniczna. – Ależ, to oczywiste! – żachną się obieżyświaty. Otóż – nie. Na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce, w tym roku, ponad dwudziestu pasażerów przeżyło niemiłą niespodziankę. A wszystko to za sprawą nowelizacji ustawy o dowodach osobistych.

Nowe przepisy, od 12 stycznia br., nakazują funkcjonariuszom Straży Granicznej, podczas odprawy pasażerów wybierających się do krajów spoza strefy Schengen, sprawdzać Rejestr Dowodów Osobistych. Jeżeli osoba zamierzająca wylecieć z Polski, przedstawi do kontroli dowód widniejący jako utracony, zostanie on zatrzymany. Okazuje się, że dokumenty, mimo że zostały zgłoszone i zarejestrowane jako utracone, nadal są używane. Z tego powodu czterem osobom – zgodnie z obowiązującymi przepisami – udaremniono podróż. Pozostałe uratowało to, że miały przy sobie inny ważny dokument podróżny. Dotyczy to również  powracających do kraju. W sytuacji takiej mogą znaleźć się również osoby, które np. zawarły związek małżeński i zmieniły nazwisko, a nadal posługują się starym dowodem. Pamiętajmy więc, że roztargnienie lub zaniedbanie może pokrzyżować nam plany i uniemożliwić wymarzoną podróż lub zaważyć na istotnych dla nas życiowych sprawach.

Straż Graniczna przypomina, że szczegółowej kontroli granicznej przy wjeździe i wyjeździe poza strefę Schengen poddawani są wszyscy obywatele państw członkowskich UE, EOG i CH. Dotyczy to również obywateli Polski, którzy mogą podróżować na podstawie dowodów osobistych do Albanii, na Cypr Północny, do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.

sa

Zdjęcia – Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu