Książę Jan Lubomirski z wizytą w Przemyślu

22 kwietnia 2015

Książę Jan Lubomirski będzie pomagał najzdolniejszej młodzieży z naszego regionu. W dniu wczorajszym gościł on w Przemyślu.

W dniu wczorajszym z wizytą do Przemyśla przybył książę Jan Lubomirski, prezes Fundacji Książąt Lubomirskich. Spotkał się on z prezydentem miasta, ze studentami PWSW, a także Radą Seniorów i z Młodzieżową Radą Miasta.

Wizyta księcia Lubomirskiego w Przemyślu związana była z działalnością Fundacji wynikającej ze związków regionu z historią rodziny, a także z prezentacją programu stypendialnego Fundacji Książąt Lubomirskich dla uzdolnionej młodzieży z Podkarpacia.

Zdolna młodzież ma szansę otrzymać jednorazowe granty, a najwybitniejsi całoroczne stypendia. Fundacja jest kontynuacja i rozwinięciem działalności charytatywnej prowadzonej od wielu lat przez rodzinę Lubomirskich. Jej zadania opierają się na ochronie dziedzictwa narodowego, finansowaniu projektów edukacyjnych, naukowych, renowacji zabytków, zakupie sprzętu medycznego oraz pomocy młodym, która jest priorytetem.. Fundacja współpracuje z placówkami edukacyjnymi, medycznymi, stowarzyszeniami, muzeami, władzami lokalnymi.

Książę Jan Lubomirski chce wspomagać stypendiami młodzież z Podkarpacia albowiem uważa iż to właśnie w naszym regionie jest największa taka potrzeba. Ważne by tą młodzież zatrzymać tu w regionie, promować ją mówił prezes Fundacji.

Współpracę z księciem Lubomirskim zapowiedział prezydent Przemyśla Robert Choma oraz dyrektorzy tutejszych szkół obecni na spotkaniu.

Anna Fortuna

fot. przemysl.pl