Koniec konsultacji społecznych. Pomnika polskich Termopil raczej w Przemyślu nie będzie

19 stycznia 2017

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące wzniesienia w Przemyślu Pomnika Polskich Termopil.

W ramach konsultacji, do 15 stycznia mieszkańcy Przemyśla w wieku powyżej 16 lat mogli zgłaszać uwagi pisemne mailem oraz na adres UM lub oddać głos w głosowaniu internetowym.

Zgłoszono pięć uwag pisemnych: jedną podważającą sens konsultacji w sytuacji, kiedy brak jest zgody właściciela praw do wizualizacji dwie przeciwne budowaniu tego pomnika i dwie popierające jego budowę.

W głosowaniu internetowym oddano łącznie 302 głosy, z czego 171 było ważnych. 52 osoby opowiedziały się za budową pomnika zgodnie z wizualizacją i lokalizacją zaproponowaną przez inicjatora, 1 za budową pomnika, ale w innym miejscu, 81 osób uważa natomiast, że zamiast pomnika wystarczy tablica upamiętniająca przy Pomniku Orląt Przemyskich, a 37 osób jest zdania, że upamiętnienie nie jest potrzebne, gdyż wystarczającym jest już nadanie nazwy ulicy „Zadwórzańska”.

Biorąc pod uwagę wynik konsultacji prezydent Miasta przedłoży teraz Radzie Miejskiej propozycję upamiętnienia tragicznych wydarzeń związanych z bitwą Zadwórzańską i innymi bitwami i potyczkami wojny 1920 r. w formie tablicy przy Pomniku Orląt Przemyskich.