Konferencja Ministra Pracy Władysława Kosiniak- Kamysza w Przemyślu

20 maja 2014

„Rok 2014 rokiem młodych na rynku pracy”, to temat debaty z udziałem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, która odbyła się w dniu wczorajszym w Przemyślu. Dyskusja została zorganizowana wspólnie przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnią Europejską w Przemyślu i przemyskie Młodzieżowe Biuro Pracy OHP.

Minister Kosiniak-Kamysz poruszając temat bezrobocia wśród młodych ludzi zwrócił uwagę, że planowanie kariery zawodowej powinni oni zaczynać już pod koniec edukacji. Rząd wychodząc w ich kierunku umożliwia studentom ostatniego roku nauki wzięcie niskoprocentowej pożyczki „Pierwszy biznes-Wsparcie w starcie” na założenie działalności gospodarczej. Na ten cel przeznaczone zostanie ponad 20 mln zł.

Ważną rolę w ukierunkowywaniu młodego człowieka pełni doradztwo zawodowe, z którego powinno się już korzystać będąc w gimnazjum. Ma ono ułatwić dopasowanie umiejętności do późniejszego zawodu.

Rektor uczelni prof. dr hab. Krzysztof Knapik podkreślił, że PWSW od pięciu lat oferuje kierunki techniczne, które są tak istotne i pożądane na dzisiejszym rynku pracy. Szkoła chcąc dać jak najwięcej możliwości studentom będzie przekształcać kierunki ogólne na specyfikację techniczną i łączyć je ze stażem. Co będzie miało pomóc w znalezieniu pracy.

Udział w debacie wziął również Starosta Przemyski Jan Pączek, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu Iwona Kurcz-Krawiec oraz Komendant Wojewódzkiej Podkarpackiej Komedy OHP Magdalena Andrzejak-Klecha.