Kombinował jak wjechać do Polski

9 listopada 2016

W poniedziałek, 7 listopada funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krościenku zatrzymali 57 – letniego obywatela Ukrainy, który nielegalnie przekroczył tzw. zieloną granicę. Kilka godzin wcześniej, na przejściu granicznym odmówiono mu wjazdu na teren Polski.

W poniedziałkowy poranek 57 -letni obywatel Ukrainy próbował przekroczyć granicę zgłaszając się do odprawy na przejściu granicznym w Krościenku. Tam jednak ustalono, że figuruje on w bazie osób niepożądanych na terytorium Polski, gdyż dwa tygodnie wcześniej został skazany za popełnione przestępstwo skarbowe – ujawniono wówczas przy nim 3,5 tysiąca paczek papierosów pochodzących z przemytu o wartości 46 tysięcy złotych. W związku z tym, w poniedziałek funkcjonariusze SG z Krościenka wydali mężczyźnie decyzje o odmowie wjazdu do Polski .Kombinował

57 – latek jednak się nie poddał i parę godzin później w pobliżu przejścia granicznego, nielegalnie przekroczył tzw. zieloną granicę. Mężczyznę ukarano mandatem karnym, a w ramach umowy o readmisji przekazano go stronie ukraińskiej.

Od początku tego roku na przejściach granicznych Bieszczadzkiego OSG odmówiono wjazdu do Polski 12, 5 tysiąca osobom. Do głównych przyczyn wydania decyzji o odmowie wjazdu należy brak ważnych dokumentów podróży oraz wizy a także brak dokumentów potwierdzających cel podróży. W tym roku wjazdu odmówiono 200 osobom, które figurują w bazie osób niepożądanych na terytorium Polski.