Kolejna Konferencja „Europa Karpat” (22-23.02)

18 lutego 2020

Kolejna  Konferencja „Europa Karpat” odbędzie się 22-23 lutego br. na Zamku w Krasiczynie, początek godz. 10:00 oraz 21 lutego – imprezy towarzyszące w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej:

– Międzynarodowe Forum Współpracy Młodych Obszaru Karpat i  Inicjatywy „Trójmorza” – godz.11:00

– Otwarcie wystawy prezentującej dorobek Kongresu Polska Wielki Projekt – godz. 16:10

–  Projekcja filmów dokumentalnych oraz spotkanie z ich twórcami – godz. 16:30

Dodatkowo na Rynku w Przemyślu:  23 lutego w godzinach 7:30 -13:00 odbędzie się Bieg na dystansie 5km – „ZIMOWA KARPACKA PIĄTKA” ( zapisy prowadzi Przemyski Klub Biegacza), a wręczenie nagród zwycięzcom w Krasiczynie o godz. 12:55.

Idea oraz inicjatywy „Europy Karpat”

„Europa Karpat” to idea zacieśniania współpracy i pogłębiania partnerskich więzi pomiędzy państwami , poprzez których terytoria rozciąga się ten drugi co do wielkości europejski łańcuch górski.

Jest to inicjatywa oddolna, zapoczątkowana jeszcze w 1999 roku, kiedy to ówczesny wicewojewoda podkarpacki M. Kuchciński zainicjował program Zielone Karpaty. Niezmiernie istotne w rozwoju tej idei było podpisanie w 2003 roku tzw. „Konwencji Karpackiej”  przez Czechy, Polskę, Rumunię, Serbię, Słowację, Węgry i Ukrainę. Kolejnym etapem były konferencje organizowane przez Sejm RP od 2007 roku. W 2018 roku w Krynicy Górskiej przedstawiciele państw karpackich podpisali „Deklarację  o współpracy w ramach tzw. „Strategii Karpackiej”. Jej celem jest podejmowanie wspólnych działań dla podniesienia konkurencyjności tych górskich terytoriów, w tym także podniesienia standardów życia mieszkańców Karpat.

Dalekosiężnym celem strategicznym jest tu skoordynowane działanie w celu przekonania władz Unii Europejskiej do podjęcia decyzji o objęciu terytorium Karpat unijną strategią makroregionalną. Dałoby to solidne podstawy finansowe do rozwoju terytoriów karpackich, w sposób podobny do istniejących już czterech unijnych strategii makroregionalnych: bałtyckiej, dunajskiej, adriatycko-jońskiej i alpejskiej. W sytuacji pewnej niechęci czy niezrozumienia tej potrzeby przez Komisję Europejską, inicjatorzy „Strategii karpackiej” podejmują na własną rękę takie oddolne inicjatywy międzynarodowe jak np. projekt współpracy i wymiany akademickiej między uczelniami wyższymi regionu karpackiego, czy też społeczno-gospodarcza koncepcja Marki Karpackiej „KARPATHIA” (wyrażając a się m.in. w ofercie turystyki kulturowej i militarnej w oparciu o unikalne zabytki fortyfikacji z przełomu XIX i XX wieku oraz cmentarze wojenne). Trzeba tu również wspomnieć o realizowanym własnymi siłami państw karpackich, wielkim projekcie infrastrukturalnym, jakim jest budowa drogi szybkiego ruchu „Via Carpatia”, która połączy Bałtyk z Morzem Śródziemnym, przebiegając z Litwy, przez Polskę (S-19), Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, aż do Grecji i Turcji. W Polsce opracowywany jest projekt usprawnienia połączeń kolejowych naszego kraju z Czechami, Słowacją i Węgrami, a Rząd RP zainicjował prace nad przygotowaniem projektu unijnej strategii makroregionalnej dla obszaru Karpat.

Jest to zarazem cykl debat nad strategicznymi wyzwaniami rozwojowymi stojącymi przed Polską i Europą w najbliższych dekadach. Idea przedsięwzięcia powstała w 2010 r., a w kolejnych latach stało się ono najważniejszym spotkaniem konserwatywnych środowisk opiniotwórczych w Polsce. Do organizowanych od 9 lat wydarzeń zapraszane jest wybitne grono myślicieli, intelektualistów, ekonomistów oraz polityków z całego świata. Podczas debat poruszane są najważniejsze tematy z zakresu gospodarki, nauki i kultury, stanowiące okazję do wspólnej refleksji nad Polską oraz jej miejscem w Europie i świecie.

W rozwój idei „Europy Karpat” wpisuje się także Przemyśl. W sobotę 21 lutego, w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej otwarta będzie wystawa prezentująca dorobek Kongresów „Polska Wielki Projekt”. Kongresy te są rokrocznie wielkimi wydarzeniami prezentującymi polską myśl intelektualną i osiągnięcia naukowe. Przewidziane są też takie wydarzenia towarzyszące, jak np.: podpisanie Deklaracji Utworzenia Transgranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Brama Przemyska”, podpisanie porozumienia ministrów transportu, podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem „Euroregion Karpacki Polska” – a Stowarzyszeniem Uczelni Ekonomicznych Europy Południowej, Wschodniej i Regionu Morza Czarnego.  W MNZP będą też zaprezentowane filmy dokumentalne oraz poruszane ważne tematy dla społeczności lokalnej.   

Filmy dokumentalne

„Paszporty Paragwaju”

Film dokumentalny, reżyseria Robert Kaczmarek

Produkcja: Polska. Rok produkcji: 2018. Barwny, 52 min

Film opowiada o działalności grupy Aleksandra Ładosia, czyli nielegalnej polsko – żydowskiej struktury, zajmującej się masowym fałszowaniem dokumentów dla ratowania Żydów podczas II wojny światowej.  

„Hiranmoy Ghoshal. Nurtem dwóch rzek”

Film dokumentalny, reż. Tadeusz Śmiarowski

Produkcja: Polska. Rok produkcji:2018. Barwny, 52 min

Film przedstawia historię urodzonego w 1908 roku w Kalkucie hinduskiego pisarza z Bengalu Zachodniego, dyplomaty, tłumacza i językoznawcy – Hiranmoya Ghoshala, oraz jego córki Miry Ghoshal – muzykologa i znawczyni muzyki hinduskiej. Życie obojga było rozdarte między Polską i Indiami, a na pewnych etapach także między Anglią i Stanami Zjednoczonymi.  

Dodajmy na koniec, że wstęp na Konferencję „Europa Karpat” i na Forum młodych obszaru Karpat  będzie tylko dla zaproszonych gości.  Natomiast bez zaproszeń można będzie obejrzeć wystawę prezentującą dorobek konferencji „Polska Wielki Projekt”, jak również towarzyszące filmy dokumentalne i uczestniczyć w spotkaniach z ich twórcami. 

(zdjęcie i tekst – jb)