Kładka Przemyskiego Niedźwiadka?

9 września 2015

Do ukończenia pieszo – rowerowej kładki w Przemyślu coraz bliżej. Pojawiają się zatem propozycje jej nazwania. Wspominaliśmy już o pomyśle pewnych parafian nadania kładce imienia Anioła Stróża Polski. Teraz z kolei mieszkańcy wychodzą z inicjatywą „Kładki Przemyskiego Niedźwiadka”.

Jeśli chcecie aby powstająca pieszo – rowerowa kładka nosiła nazwę „Przemyskiego Niedźwiadka” przyjdźcie w najbliższą niedzielę na Rynek, gdzie od godziny12 pod tym wnioskiem będą zbierane podpisy. Akcja prowadzona przez Noweczesną Ryszarda Petru rozpoczęła się w minioną niedzielę i spotkała się z dużą aprobatą i zainteresowaniem.

Jak mówią inicjatorzy pomysłu, proponowana przez nich nazwa kładki jest zabawna, a swoją symboliką nawiązuje do naszego miasta.