Jest szansa na czyste powietrze w mieście

8 maja 2019

Dziś podpisano porozumienie w sprawie inwestycji w rozwój nowoczesnego systemu ciepłowniczego Przemyśla. Podpis pod tym dokumentem złożyli prezydent Wojciech Bakun, przedstawiciele Zarządu PGNiG TERMIKA Jarosław Głowacki i Dawid Jaworski oraz przedstawiciele Zarządu MPEC Kazimierz Stec i Maciej Patoczka.

Wspólne działania umożliwią podniesienie bezpieczeństwa energetycznego, bardziej ekonomiczne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła oraz przyczynią się do poprawy jakości powietrza w mieście. Prezydent zaznaczył:

Mieszkańcy chcą oddychać coraz lepszym powietrzem i mieć możliwość korzystania z mniej uciążliwych źródeł ciepła (…). Dzięki temu projektowi (…) finalizujemy dzisiaj pomysł gwarantujący bezpieczeństwo energetyczne Przemyśla na długi czas.

PGNiG TERMIKA dokona modernizacji Ciepłowni Zasanie oraz rozpocznie budowę elektrociepłowni gazowej. Przebudowa przemyskiej jednostki ciepłowniczej podyktowana jest także koniecznością dostosowania się do restrykcyjnych wymogów Unii Europejskiej w zakresie emisji zanieczyszczeń.

Jarosław Głowacki, prezes PGNiG TERMIKA wyjaśnia: 

Podpisanie porozumienia jest kolejnym, po Dęblinie, przedsięwzięciem tego typy realizowanym przez GK PGNiG TERMIKA w Polsce. Dzięki inwestycjom finansowanym w 100 procentach ze środków własnych przez PGNiG TERMIKA, samorządy mogą wykazać się konkretnymi działaniami związanymi z likwidacją niskiej emisji, bez ponoszenia kosztów związanych z modernizacją własnych zakładów wytwórczych i sieci ciepłowniczych.

Wojciech Bakun zwrócił uwagę na wyjątkowość i ważność tego projektu dla przemyślan: 

Po raz pierwszy w historii pewne oczekiwania mieszkańców naszego miasta zostaną spełnione. Oczekiwania co do wykorzystania przez mieszkańców i dla mieszkańców złoża, na którym Przemyśl leży. Mówimy tutaj o jednym z największych złóż gazowych w Polsce – złożu Przemyśl. Po raz pierwszy w historii to złoże w jakiejś części będzie służyło mieszkańcom, dlatego że umowa, którą dziś podpisujemy dotyczy m.in. budowy systemu kogeneracyjnego wytwarzania ciepła z użyciem gazu.

Prace nad budową nowoczesnego systemu ciepłowniczego mają rozpocząć się w najbliższych dniach. To kolejny ważny krok w stronę ekologii i poprawy jakości powietrza w naszym mieście.

zb