Jest strajk!

8 kwietnia 2019

8 kwietnia od godz. 8:00 w przemyskich przedszkolach i szkołach rozpoczął się strajk nauczycieli.

Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że z 32 placówek oświatowych na terenie miasta w 28 trwa akcja protestacyjna. Przeciwne protestowi były tylko cztery przedszkola: nr 4, 9, 13 i 19. Co ciekawe informację o szkołach uczestniczących proteście uzyskaliśmy od rzecznika prasowego Urzędu Miasta. Podkarpackie Kuratorium Oświaty do chwili opublikowania tego materiału nie przesłało nam oficjalnej informacji. 

W strajkujących szkołach i przedszkolach pojawiło się dziś 284 uczniów oraz 133 nauczycieli. Wszystkim dzieciom oraz młodzieży przybyłym do placówek została zapewniona opieka pedagogów oraz tam, gdzie działają stołówki – również wyżywienie.

Zgodnie z zapowiedzą przewodniczącego ZNP akcja protestacyjna będzie trwać do odwołania.

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował pięć postulatów. Są to: podwyżka w wysokości 1000 zł dla pracowników pedagogicznych, większe nakłady z budżetu na oświatę, zmiana oceny pracy nauczycieli i ścieżek awansu oraz dymisja minister Anny Zalewskiej. ZNP oraz Forum Związków Zawodowych odrzuciły propozycje przedstawione przezz rząd (15% podwyżki w 2019 roku, skrócenie stażu, dodatek za wychowawstwo w kwocie nie mniejszej niż 300 zł, zmiana w systemie oceniania nauczycieli oraz zmniejszenie biurokracji). Przystała na nie jedynie NSZZ „Solidarność” i tylko ona 7 kwietnia podpisała porozumienie z wicepremier Beatą Szydło.