Jedna doba i 45 spraw karnych – wynik działań podkarpackich funkcjonariuszy służby celno-skarbowej

15 marca 2017

Podczas jednej doby podkarpaccy funkcjonariusze celno-skarbowi wszczęli 45 spraw karnych, nałożyli 8 mandatów, przechwycili m.in. blisko 100 tys. sztuk papierosów i 35 kg tytoniu.

Podczas jednej doby (tj.13 marca br.) funkcjonariusze celno-skarbowi podczas działań kontrolnych na terenie podkarpackich przejść granicznych udaremnili wprowadzenie do nielegalnego obrotu blisko 100 tys. sztuk papierosów i 35 kg tytoniu. Rekwirując nielegalny towar, funkcjonariusze wszczęli 45 spraw karnych skarbowych i nałożyli 8 mandatów karnych. Najwięcej przemytników, wpadło podczas kontroli na przejściu granicznym w Korczowej.

W Korczowej, tuz po północy, funkcjonariusze służby celno-skarbowej skierowali do szczegółowej kontroli wjeżdżający do Polski samochód osobowy marki jaguar. Za kierownicą pojazdu na polskich numerach rejestracyjnych zasiadał obywatel Ukrainy. Podczas rewizji z udziałem psa Jake, wyszkolonego do wykrywania wyrobów tytoniowych, funkcjonariusze dotarli do skrytki z tytoniem do fajki wodnej. Kontrabanda (30 worków o łącznej wadze 30 kg ) ukryta była w zbiorniku paliwa. Dojście do ukrytego towaru możliwe było po demontażu zbiornika. Towar został zatrzymany do dalszego postępowania, a przeciwko kierowcy wszczęte zostało postępowanie karne- skarbowe.

Z kolei na przejściu granicznym w Medyce, funkcjonariusze zatrzymali kierowcę, który próbował przemycić do Polski pół tysiąca paczek papierosów. Do ukrycia kontrabandy posłużyła mu przerobiona butla gazowa. Przeciwko kierowcy, 26-letniemu obywatelowi Ukrainy wszczęto postępowanie karne- skarbowe, do którego zatrzymano zarówno papierosy jak i samochód, który posłużył do przemytu.

Gdyby zatrzymany w ciągu tej doby towar trafił do czarnorynkowego obrotu, straty Skarbu Państwa z tytułu nieuiszczonych należności celno-podatkowych przekroczyłyby 151 tys. złotych.