Janusz Onyszkiewicz w przemyskiej PWSW

21 stycznia 2015

Polski polityk, dwukrotny minister obrony narodowej Janusz Onyszkiewicz w przemyskiej PWSW wygłosił wykład „Współczesna polityka obronna państwa polskiego”. Jego wizyta w murach tej uczelni nie była pierwszą i jak sam zapowiedział w najbliższym czasie zostanie ona powtórzona.

Janusz Onyszkiewicz omawiając „Współczesną politykę obronną państwa polskiego” zwrócił uwagę iż rodzaje pojawiających się zagrożeń związane są z rozwojem cywilizacji. Do klasycznych takich jak konflikty zbrojne czy też hybrydowe – w których brak linii frontu i jasno zarysowanych stron dochodzą zagrożenia terroryzmem, gospodarcze, w cyberprzestrzeni. Polska bierze pod uwagę wszystkie scenariusze, najgroźniejszy, ale najmniej prawdopodobny jest konflikt zbrojny zdaniem Onyszkiewicza.

Jednym ze sposobów obrony Polski ma być tarcza antyrakietowa w miejscowości Redzikowo pod Słupskiem , która będzie stanowić ochronę przed rakietami małego i średniego zasięgu. Jej budowa rozpocznie się prawdopodobnie jeszcze w tym roku i potrwa cztery lata.

W obronie naszego kraju ma być również pomocna tzw. szpica, czyli siły natychmiastowego reagowania NATO z dowództwem w Szczecinie. Szpicę stanowić będzie oddział około 5 tys. żołnierzy, który w razie zagrożenia w ciągu 2-5 dni ma być gotowy do działania. W ramach szpicy realizowany jest program zakupu środków nie tylko obronnych, ale i również atakujących. Na ten cel są zabezpieczone finanse, które pozwolą jego realizację zarówno teraz jak i w przyszłości.

Polska posiada własny potencjał militarny i system obrony państwa. Siły zbrojne są rozmieszczone w miarę równomiernie na terenie całego kraju, tak aby móc odeprzeć atak z każdej strony. Wielkość wojska i podstawowego uzbrojenia jest zgodna z przyjętymi przez Polskę zobowiązaniami międzynarodowymi, które obejmują także naszych sąsiadów. Obecnie posiadamy 100 tys. armię, jej powiększenie wymagałoby zwiększenia środków finansowych na ten cel. A zdaniem Janusza Onyszkiewicza o wyniku konfliktu nie decyduje liczebność wojska, a jego jakość. Polska w NATO, które odchodzi od czołgów uważana jest za ich potęgę dzięki „Leopardom”. Nasze siły wzmacniają również samoloty F16. Obecnie jesteśmy 18 armią na świecie, lepszą armię posiadają np.: Włochy czy też Rosja.

Anna Fortuna