Jak się nie dać wnuczkowi? W Przemyślu dyskutowano o bezpieczeństwie osób starszych

13 listopada 2015

Jak nie dać się oszukać i jakie mamy prawa przy zakupach, to tematy spotkania „Bezpieczny senior”, które odbyło się w Przemyślu. Jego inicjatorem była Przemyska Rada Seniorów.

W dniu dzisiejszym w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyło się spotkanie „Bezpieczny senior”. Pogadankę na temat bezpieczeństwa osób starszych w naszym mieście zainicjowała Przemyska Rada Seniorów we współpracy z Urzędem Miejskim.

Spotkanie podzielono na dwa panele tematyczne, pierwszy dotyczył ochrony praw konsumenckich, drugi ochrony przed oszustami.

Krzysztof Drabik miejski rzecznik konsumentów przestrzegał osoby starsze przed pułapkami jakie mogą im grozić podczas zawierania umów kupna poza lokum przedsiębiorstwa, czyli przede wszystkim w domach, hotelach. Szczególnie ostrożnym należy być podczas wszelkiego rodzaju prezentacji, podczas których jesteśmy namawiani do zakupu artykułów AGD oraz pościeli. Produkty te oferowane są nam po kilkakrotnie zawyżonych cenach. Niewiele osób jednak wie, że prawo konsumenckie chroni nas przy tego rodzaju umowach dając nam możliwość odstąpienia od niej w ciągu 14 dni poprzez wysłanie stosownego oświadczenia do firmy. Prowadzący tego typu spotkania są do nich specjalnie szkoleni, a ich zadaniem jest takie podejście naszego zaufania aby zaowocowało ono podpisaną umową, która zazwyczaj ma charakter kredytowy.

Ostrożność należy zachować także przed umowami podpisywanymi w domu ( usługi telekomunikacyjne, energetyczne ).

Nowymi sposobami na oszustwo są wysyłane pisma zobowiązujące do spłaty zadłużeń, które już albo uległy przedawnieniu albo też zostały spłacone.

Na wszelkie pytania dotyczące praw konsumenckich otrzymamy odpowiedzi w budynku UM, przy ulicy Wodnej, II piętro, pokój nr 319 lub pod nr tel.: 16 678 40 09.

O tym jak nie dać się oszukać metodą „na wnuczka” przestrzegała podkom. Bogusława Sebastianka. W czasie ostatnich trzech tygodni tym sposobem narażonych zostało 20 mieszkańców Przemyśla, z czego jedna osoba niestety została poszkodowana. W przypadku otrzymania telefonu od rzekomego wnuczka, rzeczą którą należy zrobić w pierwszej kolejności jest poproszenie o podanie imienia i nazwiska osoby dzwoniącej. W przypadku jakichkolwiek obaw należy zadzwonić na policję.

Pomiędzy panelami swój występ artystyczny zaprezentował zespół „Civitas”, który współpracuje ze świetlicą „Senior”. Publiczność w ich wykonaniu usłyszała utwory powojenne.

O słuszności organizowania tego typu spotkań mówił zastępca prezydenta miasta Grzegorz Hayder, który jak zauważył osoby starsze coraz częściej stają się ofiarami oszustów. Dlatego też na pochwałę zasługuje tutaj Rada Seniorów, która działa bardzo aktywnie i pozytywnie zaskakuje swoimi pomysłami magistrat. Rada powołana została w roku ubiegłym i w jej skład wchodzi 15 osób. Jak mówiła jej przewodnicząca Bogumiła Walicka – Lechowicz ich zadaniem jest prowadzenie odpowiedniej polityki seniorów, tak aby ich aktywizować i poprawić jakość życia. Działania Rady mają charakter inicjujący, doradczy, konsultacyjny. W pierwszym kwartale 2016 roku wydany zostanie informator na temat miejsc i przestrzeni przyjaznej seniorom. Spotkanie „Bezpieczny senior” zainicjowało cykl spotkań o różnej tematyce poświęconych osobom starszym.