Inwestycje, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na rok 2019

30 września 2018

W 2019 r. władze miasta Przemyśla na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznaczą kwotę 1 mln 750 tys. zł. Spośród pomysłów zgłoszonych przez zarządy osiedli 32 uzyskały pozytywną opinię.

W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2019 r. zrealizowane zostaną następujące inwestycje:

Osiedle „Stare Miasto” – ulepszenie mini boiska do koszykówki przy SP nr 11, II etap budowy rodzinnego miejsca rekreacji i wypoczynku przy SP nr 11,

Osiedla „Kmiecie” – doposażenie Przedszkola nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w nowe urządzenia ruchowe, utwardzenie terenu przy ul.Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 36,

Osiedle „Warneńczyka” – przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul.Stanisława Przybyszewskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i działek, ukształtowanie terenu na poszerzenie przejazdu przez teren części działki nr 1805,

Osiedle „Lipowica” – II etap budowy oświetlenia ulicznego na ul.Sanatoryjnej oraz budowa oświetlenia ulicznego na ul.Kordeckiego,

Osiedle „Salezjańskie” – plac zabaw – uzupełnienie dwóch urządzeń, remont chodnika od ul.Noskowskiego do Cmentarza Zasańskiego lub do skrzyżowania z ul. Ks.Brzózki, działania prospołeczne, kulturalne i sportowe,

Osiedle „Kazanów” – dalszy etap budowy siłowni plenerowej na terenie SP Nr 6, budowa oświetlenia ul.Mokra, remont chodnika ul.Opalińskiego,

Osiedle „Winna Góra” – piknik integracyjny dla mieszkańców osiedla, rozbudowa oświetlenia na ul.Żółkiewskiego, remont ciągu pieszo-rowerowego na osiedlu Winna Góra,

Osiedle „Rogozińskiego” – modernizacja boiska i siłowni położonych na terenie ul.Focha, zamiana urządzeń na placu zabaw z drewnianych na metalowe przy ul.Focha,

Osiedle „Krasińskiego” – poprawa stanu użyteczności drogi na odcinku ul.Niemcewicza i Ogrodniczej,

Osiedle „Mikołaja Kopernika” – budowa ogrodzenia boiska wewnątrz bloków pomiędzy ul.Rokitiańską a ul.Kopernika,

Osiedle „Lwowskie” – budowa dalszej części chodnika z kostki brukowej betonowej przy ul.Topolowej ,

Osiedle „Łukasińskiego”– przebudowa chodnika przy ul.Dworskiego,

Osiedle „Słowackiego” – remont chodnika przy ul.Herburtów – II etap,

Osiedle „Konopnickiej” – budowa chodnika jednostronnego na ul.Mierosławskiego, od ul.Boh.Getta w kierunku ul.Sybiraków – lewa strona – I etap,

Osiedle „Mickiewicza” – zagospodarowanie placu zabaw Tuwima,

Osiedle „Zielonka” – remont 400 m2 jezdni ul.Paustera,

Osiedle „Rycerskie” – budowa oświetlenia poprzecznic ul.Bielskiego, o numerach posesji 47-71,

Osiedle „Krakowskie” – remont chodnika przy ul.Bukowej, osiedlowy piknik integracyjny, park aktywności fizycznej,

Osiedle „Za Wiarem” – budowa instalacji oświetlenia drogowego przy ul.Droga Hurecka,

Osiedle „Kruhel Wielki” – modernizacja i wykonanie nawierzchni ul.Gołębiej;