Inauguracja projektu PWSW w Przemyślu “Kompetentny Senior Ambasadorem Społeczeństwa Wiedzy”

17/04/2018
737 Views

W dniu 13 kwietnia odbyła się uroczysta inauguracja projektu PWSW w Przemyślu “Kompetentny Senior Ambasadorem Społeczeństwa Wiedzy”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego “Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

Przez prawie pół roku, 260 słuchaczy w 4 ośrodkach będzie zgłębiać tajniki wiedzy oraz uczestniczyć w warsztatach językowych, informatycznych oraz kulinarnych.
Inaugurujemy projekt, który będzie mam nadzieję dla naszego środowiska, dla miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego bardzo znaczący. Uczelnia jako podmiot wyższego szkolnictwa zawodowego, jako miejsce, gdzie badania naukowe i wiedza naukowa jest w przedmiotach ugruntowana, ma w tym projekcie rolę wiodącą. Ideą projektu jest popularyzacja nauki i badań naukowych. Traktujemy ten cel bardzo poważnie, ale chcemy oczywiście aby ta wiedza i badania były bardzo ściśle związane z życiem każdego z nas, aby się przydały w życiu, dlatego oprócz wykładów będziemy prowadzić zajęcia warsztatowe. – powiedział prorektor PWSW dr Sławomir Solecki, koordynator projektu “Kompetentny Senior Ambasadorem Społeczeństwa Wiedzy”.

Głównym celem projektu realizowanego przez PWSW w Przemyślu jest zmotywowanie osób starszych, z racji wieku będących najczęściej biernymi zawodowo do podjęcia trudu nauki, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności praktycznych. W szczególności projekt ma na celu popularyzację edukacji z dziedzin, które pozwalają osobom starszym w pełni uczestniczyć w życiu społecznym – tj. technologie informacyjne, kompetencje językowe, a także osiągnięcia nauki  i badań naukowych.
Będziecie mieli Państwo możliwość przede wszystkim pogłębienia swojej wiedzy, nabycia nowych umiejętności praktycznych, które pozwolą wam poczuć się pewniej we współczesnym świecie, cechującym się niespotykanym nigdy dotąd szybkim tempem zmian społecznych, kulturowych i technologicznych. Ta dynamiki bardzo często prowadzi niestety do wykluczenia społecznego różnych grup, w tym także seniorów. Jednym z takich wykluczeń jest wykluczenie cyfrowe, dlatego tak istotna w starzejącym się społeczeństwie jest popularyzacja idei uczenia się przez całe życie. By nie czuć się wyobcowanym, czuć się dobrze, czuć się potrzebnym, docenionym trzeba mieć otwarty umysł, chcieć się uczyć i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Podejmując tą intelektualną przygodę, która dziś się rozpoczyna możecie się Państwo stać ambasadorami społeczeństwa wiedzy w waszych rodzinach, wśród znajomych. – powiedział rektor PWSW dr Paweł Trefler.

Wykład inaugurujacyjny “Fizjologiczne i genetyczne uwarunkowania starzenia się ludzi” wygłosił prof. dr hab.  Wiesław Barabasz.

Projekt PWSW “Kompetentny Senior Ambasadorem Społeczeństwa Wiedzy” realizowany jest w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego “Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. W tej edycji tego programu przemyska uczelnia jest jedyną na Podkarpaciu, która zakwalifikowała się i otrzymała dofinansowanie.

Anna Fortuna

Inne wiadomości

Nabór do Watahy! BiOSG przyjmie 120 nowych funkcjonariuszy
Wiadomości
328 views
Wiadomości
328 views

Nabór do Watahy! BiOSG przyjmie 120 nowych funkcjonariuszy

af - 20/11/2018

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w sposób ciągły prowadzi nabór do służby. W 2019 roku, przyjętych zostanie 120 młodych adeptów. Każdy…

Przywołują uśmiech na buziach małych przemyskich pacjentów [zdjęcia]
Wiadomości
315 views
Wiadomości
315 views

Przywołują uśmiech na buziach małych przemyskich pacjentów [zdjęcia]

af - 19/11/2018

Wolontariusze z Fundacji "Dr Clown" umilają dzieciom pobyt w przemyskim szpitalu. Dzięki nim na buziach małych pacjentów chociaż przez chwilę…

Wybrano zarząd województwa podkarpackiego
Wiadomości
476 views
Wiadomości
476 views

Wybrano zarząd województwa podkarpackiego

af - 19/11/2018

Podczas pierwszego posiedzenia VI kadencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego radni wybrali członków nowego zarządu. W sejmiku VI kadencji zasiada 25 radnych…