Inauguracja IX Przemyskiego Festiwalu Poezji „Ogrody poetów” [galeria zdjęć]

24 września 2018

Kolejna, XIX już edycja przemyskiego święta poezji oficjalnie otwarta została na zamkowej scenie przez dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK Renatę Nowakowską, a zainaugurował ją spektakl słowno-muzyczny poświęcony Zbigniewowi Herbertowi zwanemu „poetą kultury”.

Autorski projekt „Wokół Herberta, czyli potęga smaku, albo sztuczny miód” Dariusza Jakubowskiego poświęcony urodzonemu we Lwowie, a zmarłemu w Warszawie poecie powstał z okazji Roku Zbigniewa Herberta ustanowionego przez Sejm RP oraz 20 rocznicy śmierci Poety (28 lipca 1998).

(…)„W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce-kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu-kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcie dobra i zła. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Był uosobieniem wierności-samemu sobie i słowu. Słowu rozumianemu też jako oczywistość cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń. ”(…)
Dzisiejszy świat sprowadza człowieka jedynie do zewnętrzności ciała, a człowiek przecież to inny jeszcze wymiar potrzeb i inny wymiar możliwości. Jego byt określa wewnętrzny stosunek do prawdy, dobra i piękna. Program „Wokół Herberta, czyli potęga smaku, albo sztuczny miód” jest tego przypomnieniem, jest wspólną z publicznością podróżą ku archetypom kulturowym wyznaczonym przez pojęcie smaku. Odsłania też kody powinowactw duchowych twórczości Baudelaire’a, Szymborskiej, Baczyńskiego czy Hardy’ego ze Zbigniewem Herbertem. Na chwilę zatrzymuje się przy „Źródle” Norwida.
Polifonia J.S. Bacha i jego „Preludia”, ”Wokaliza” Wojciecha Kilara z filmu „Dziewiąte wrota” i „Wokaliza” op.34 nr14 Rachmaninowa, czy Sonata J. Haydna, znakomicie korespondujące z głębią poezji, są muzycznym dopełnieniem wydarzenia.

Wykonawcy:
Dariusz Jakubowski – aktor, autor koncepcji, reżyseria
Katarzyna Thomas – sopran
Piotr Szafraniec – fortepian

Tomasz Beliński
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
fot. Tomasz Beliński

no images were found