I Sesja Zgromadzenia Związku Gmin Fortecznych w Przemyślu

30 stycznia 2015

Związek Gmin Fortecznych w Przemyślu uchwalił budżet na rok 2015. Wybrano również przewodniczących Zgromadzenia oraz Zarządu wraz z jego członkami.

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie I Sesji trzeciej kadencji Zgromadzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl. Podczas narady wybrano na przewodniczącego Zgromadzenia Jana Janusza z gminy Orły. Przewodniczącym Zarządu podobnie jak w poprzedniej kadencji został prezydent Robert Choma. Funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej będzie sprawował Ryszard Adamski ( gmina Stubno).

Podczas sesji przyjęto również jednogłośnie budżet Związku na rok 2015, którego planowane wydatki na kwotę 5 mln zł będą równoważone przychodami. W chwili obecnej projekty realizowane na terenie Fortów opiewają na kwotę 20 mln i są one przeprowadzane pod okiem konserwatora zabytków. W trakcie obrad wójtowie zgłosili liczne głosy mieszkańców, którzy chcieliby aby drogi prowadzące bezpośrednio do Fortów były drogami asfaltowymi, jednak ze względu na projekt, który przwidywał budowę dróg o historycznym założeniu takie wykonanie jest niemożliwe co wyjaśnił Robert Choma.

Zgromadzenie w Przemyślu przygotowuje projekt dla Gmin Fortecznych, który weźmie udział w konkursie ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Program opierający się na ochronie przyrody zawiera 20 inicjatyw, wśród których znajdzie się m.in.: ochrona pszczół dzikich, kuropatw, rewitalizacja ścieżek edukacyjnych ( np.w Nowosiółkach) i powstawanie nowych.