I Gminny Konkurs Krasomówczy

28 października 2015

W dniu 16 października Zespół Szkół w Hermanowicach był gospodarzem unikalnego i pionierskiego w skali powiatu I Gminnego Konkursu Krasomówczego.

Organizatorami konkursu byli: Zespół Szkół w Hermanowicach oraz działające przy nim Szkolne Koło PTSM. Współorganizatorami konkursu byli:  Zarząd Oddziału PTSM oraz Schronisko Młodzieżowe PTSM „Matecznik” w Przemyślu.

I Gminny Konkurs Krasomówczy wpisuje się Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy i jest jego etapem. Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy jest jednym z najstarszych konkursów turystyczno-krajoznawczych w Polsce, a jego istotą jest jak najpiękniej opowiedzieć o swej Ojczyźnie, wykorzystując wiedzę krajoznawczą.

Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, kształtowanie u młodzieży szacunku do ojczystej ziemi, kultury i małych ojczyzn, rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia oraz kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli. Zadaniem konkursów jest również rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych, zachęcanie do poznawania własnego regionu, jego historii, dorobku, zdobywanie wiedzy o Polsce i Polakach, wyszukiwanie tematów ciekawych krajoznawczo, a następnie ich prezentowanie.

Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach. Na arenie krasomówczych zmagań stanęli gimnazjaliści oraz uczniowie szkół podstawowych z Hermanowic, Grochowiec, Krównik, Nehrybki, Ostrowa, Ujkowic oraz Łętowni.

W pierwszym etapie konkursu mówcy snuli piękne opowieści o swoich rodzinnych okolicach, o perłach podkarpackiego krajobrazu i architektury, o lokalnych bohaterach. Zakwalifikowani do drugiego etapu finaliści musieli popisać się nie tylko kreatywnością i w ciągu minuty wymyślić treść wystąpienia na nieznany wcześniej, wybrany losowo temat, ale również sporą odpornością na stres i zaprezentować swoje oratorskie umiejętności w nieprzekraczalnym czasie trzech minut.

Rywalizacja uczniów była bardzo zacięta i wyrównana, drugi etap wyłonił zwycięzców. Wśród gimnazjalistów zwyciężyła uczennica Gimnazjum w Hermanowicach, Wiktoria Nawój. Kolejne miejsca zajęli: Oliwia Wasiewicz reprezentująca Gimnazjum w Krównikach oraz Wiktoria Kowalska reprezentująca Gimnazjum w Ujkowicach.

O wyrównanym poziomie konkursu świadczy fakt, iż w kategorii szkół podstawowych zwyciężyły ex aequo Kornelia Pajda ze Szkoły Podstawowej w Łętowni oraz Wiktoria Głuchowicz ze Szkoły Podstawowej w Krównikach, kolejne miejsca zdobyły: Nikola Żurawska ze Szkoły Podstawowej w Hermanowicach oraz Kacper Kasperski ze Szkoły Podstawowej w Ostrowie.

Przewodniczący jury Marian Dzimira Prezes Zarządu Oddziału PTSM w Przemyślu pogratulował udanego konkursu oraz bardzo wysoko ocenił jego poziom. Wyraził nadzieję, że właśnie w Hermanowicach, w naszej małej Ojczyźnie powstaje kolebka mowy polskiej i konkursów krasomówczych.

Konkurs objął swym honorowym patronatem Andrzej Huk wójt Gminy Przemyśl.

Finaliści konkursu reprezentowali Gminę Przemyśl dnia 20 października w Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym w Przeworsku, w którym pierwsze miejsce zajęła uczennica Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Hermanowicach – Wiktoria Nawój. Będzie ona reprezentowała województwo podkarpackie w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym w Legnicy.