Henryk Łaskarzewski z Przemyśla Animatorem Roku

16 grudnia 2015

Trener Henryk Łaskarzewski z Przemyśla został uhonorowany tytułem Animator Roku. Wyróżnienia przyznała Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej.

Henryk Łaskarzewski Animator z Orlika przy ul. Dworskiego w Przemyślu znalazł się w gronie osób uhonorowanych tytułem Animator Roku. Wyróżnienia przyznała Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, która co roku nagradza wyróżniających się Animatorów z całej Polski, którzy swoimi działaniami przyczynili się do idei promocji sportu powszechnego na Orlikach. W konkursie uczestniczyli Animatorzy, którzy w 2015 roku brali udział w edycji projektu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”.

Program „Moje boisko – Orlik 2012“, który zainicjowano w 2008 roku, zakładał budowę w każdej gminie na terenie całego kraju – ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów wielofunkcyjnych boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym. Inicjatywa była związana z Euro 2012, ale stanowiła również odpowiedź na wciąż niską liczbę Polaków aktywnych sportowo. Dzięki współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki z samorządami wojewódzkimi i lokalnymi, wybudowano 2604 Orliki.