Główna ogólnopolska siedziba Straży Granicznej w Przemyślu? Między innymi tego chce Ruch Narodowy

5 grudnia 2015

Przeniesienie głównej siedziby Straży Granicznej do Przemyśla, ewentualne zagrożenia wynikające z poszukiwania złóż gazu ziemnego w naszym rejonie, a także dostępność sieci szerokopasmowego internetu, to tematy interpelacji poselskich jakie złoży Ruch Narodowy w najbliższym czasie. Partia zapowiada również baczne monitorowanie poczynań Prawa i Sprawiedliwości.

W ramach koalicji z Kukiz’15 Ruch Narodowy ma swoich reprezentantów w Sejmie. Korzystając z tego, jego przedstawiciele w najbliższym czasie złożą trzy interpelacje poselskie, które będą bezpośrednio dotyczyć miasta Przemyśla. O poczynaniach partii podczas konferencji prasowej poinformował jej pełnomocnik w województwie podkarpackim Oskar Kochman oraz Witold Tumanowicz – członek zarządu głównego Ruchu Narodowego i prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

Ruch Narodowy jest za tym, aby Polska rozwijała się w sposób równomierny i zrównoważony pod względem terytorialnym – powiedział podczas konferencji Oskar Tochman – Dlatego też chcemy zwrócić się do ministra spraw zagranicznych w sprawie czy jest możliwość przeniesienia siedziby głównej Straży Granicznej, która obecnie znajduje się w Warszawie do Przemyśla.

Województwo podkarpackie posiada największą liczbę przejść granicznych, najtrudniejszą obecnie do obrony granicę z Ukrainą, która jest równocześnie zewnętrzną granicą UE. Przeniesienie komendy do Przemyśla zdaniem Ruchu Narodowego przyczyniłoby się do polepszenia sprawności działania Straży Granicznej oraz do zwiększenia liczby miejsc pracy w administracji publicznej ( około tysiąca miejsc ).

Kolejna interpelacja będzie związana z mającymi rozpocząć się w styczniu pracami na terenie Przemyśla i okolic dotyczącymi poszukiwań złóż gazu ziemnego. Ruch Narodowy chce uzyskać informację jaka jest szacowana wielkość złóż, jaką metodą będą przeprowadzane badania oraz czy będzie ona stanowić zagrożenie dla osób i mienia.

W województwie podkarpackim właśnie zakończyła się budowa sieci szerokopasmowego internetu. Dostęp do szybkiego i stabilnego internetu jest podstawą rozwoju, podstawą cyfryzacji naszego regionu i możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii przez lokalnych przedsiębiorców. Pojawia się jednak problem albowiem albowiem od 5 do 10 % mieszkańców będzie się znajdowało w obrębie tzw. białych plam, czyli nie będą mięć oni dostępu do sieci szerokopasmowej. Skierowane w tej interpelacji pytanie do minister cyfryzacji będzie dotyczyć podania miejscowości, gdzie będą te białe plamy oraz ilu mieszkańców powiatu przemyskiego obejmą, a także czy zostaną podjęte działania ich zlikwidowania.

Przedstawiciele Ruchu Narodowego zapowiadają przyglądanie się rządom PiS oraz że będą konstruktywną opozycją, która będzie pomagać w dobrych rozwiązaniach, ale również naciskać na wypełnienie przez główną partię jej obietnic wyborczych.

Anna Fortuna