Gimnazjum nr 2 przy ul. Ratuszowej w Przemyślu jednak zostanie zlikwidowane

31 stycznia 2016

Gimnazjum nr 2 im.św. Królowej Jadwigi, mieszczące się przy ul. Ratuszowej w Przemyślu zostanie zlikwidowane. Przemyscy radni podjęli uchwałę w tej sprawie.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej 16 głosami za i 2 wstrzymającymi się przyjęto uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia Gimnazjum nr 2 im.św. Królowej Jadwigi w Przemyślu. Wniosek otrzymał pozytywną opinię Komisji Edukacji RM. O likwidacji placówki zostaną powiadomieni jej uczniówie wraz z rodzicami, a ostateczną decyzję podejmie kurator oświaty.

Gimnazjum nr 2 przy ulicy Ratuszowej jest najmniejszym gimnazjum prowadzonym przez Miasto. W bieżącym roku liczy tylko 3 oddziały, do których uczęszcza 84 dzieci. W roku szkolnym 2015/2016 szkołę tą mogło wybrać 136 dzieci z tego obwodu, zdecydowało się na nią jednak tylko 24. Od trzech lat szkoła dokonuje naboru tylko do jednego oddziału klas I i tym samym przewiduje się, że sytuacja nie zmieni się. Mała liczba uczniów powoduje słabe wykorzystanie bazy.

Podejmowane w latach poprzednich kilkakrotne próby reorganizacji sieci szkół polegające na połączeniu Gimnazjum nr 2 w zespół z innymi szkołami, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Uczniowie z zamykanej szkoły będą mogli kontynuować naukę w Gimnazjim nr 3 przy ul.hm.Izydory Kossowskiej, gdzie obecnie jest 10 oddziałów, a warunki lokalowe są podobne z Gimnazjum nr 2. Będzie to połączenie tych dwóch obwodów. W przypadku przekroczenia odległości między miejscem zamieszkania ucznia a szkołą Miasto zwróci rodzicom koszty przejazdu uczniów środkami komunikacji publicznej.

Likwidacja szkoły spowoduje lepsze wykorzystanie bazy Gimnazjum nr 3, ograniczenie wydatków na utrzymanie budynku – wynosiło ono ok 85 tys. zł rocznie, znikną także koszty związane z zarządzaniem jednostką, w wysokości około 50 tys. zł rocznie.

Gimnazjum nr 2 w roku bieżącym roku szkolnym zatrudnia 15 nauczycieli oraz 5 pracowników administracji i obsługi. Część z tych nauczycieli będzie mogła znaleźć zatrudnienie w innych jednostkach oświatowych. Również w stosunku do pracowników niepedagogicznych w miarę możliwości podjęte zostaną starania o zatrudnienie w innych jednostkach oświatowych, np. na miejsce pracowników przechodzących na emeryturę.

Jak zauważył radny Porozumienia dla Przemyśla Tomasz Kuźmiek jest to smutny moment, gdy zamykana jest szkolna placówka. Pokazuje to stan kondycji szkolnictwa w naszym mieście. Należałoby się zatem zastanowić jak to się stało, że szkoła z takimi tradycjami ma tak mało uczniów, gdyż nie wpłynął na to zapewne jedynie czynnik demograficzny.

Budynek przy ul. Ratuszowej zostanie oddany do zasobów miejskich. Przeniesione tam zostaną oddziały Urzędu Miejskiego mieszczące się do tej pory poza centrum miasta. Ma to być udogodnienie dla mieszkańców.