Gimnazja z powiatu przemyskiego zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie edukacji ekonomicznej „Na własne konto”

17 lutego 2016

Podczas tegorocznych ferii zimowych gimnazjaliści wezmą udział w cyklu zajęć o tematyce ekonomicznej. Spotkania będą odbywały się w ramach projektu „Na własne konto”. Jest to unikatowa oferta edukacyjna skierowana do młodzieży i nauczycieli z terenów wiejskich.

Efektem udziału w projekcie ma być wykształcenie wśród uczestników postaw przedsiębiorczych oraz umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej. W szerszym ujęciu realizacja projektu ma wpłynąć na zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich, a młodzieżą mieszkającą w dużych aglomeracjach miejskich.

Do udziału w projekcie „Na własne konto” zostały zakwalifikowane szkoły z powiatu przemyskiego – Gimnazjum im. Jana Gwalberta Pawlikowskiego w Medyce, Gimnazjum w Grochowcach. Realizacja projektu składa się z dwóch etapów.

Etap I to 30 godzin zajęć w czasie ferii zimowych, podczas których uczestnicy otrzymają solidną dawkę praktycznej wiedzy, sprawdzą swoje umiejętności podczas gier i zabaw symulujących interakcje ekonomiczne, odwiedzą wybraną placówkę bankową i przyjrzą się pracy lokalnego przedsiębiorstwa. Zajęcia będą prowadzone przez nauczyciela oraz studenta kierunku ekonomicznego.

Etap II, czyli 20 godzin lekcyjnych w czasie II semestru szkolnego, to zajęcia poświęcone będą praktycznemu wykorzystaniu wiedzy zdobytej podczas I etapu. Uczniowie przygotują własny biznesplan i nauczą się jak wykorzystać narzędzia marketingowe do promocji swojego przedsięwzięcia. Dodatkowym elementem ugruntowującym wiedzę zdobytą podczas zajęć jest praca konkursowa, którą przygotowują uczestnicy na zakończenie projektu.

– Udział w projekcie to dla uczniów możliwość zdobycia wiedzy ekonomicznej, umiejętności planowania ścieżki zawodowej, czy poznania narzędzi finansowych i zasad funkcjonowania banków – mówi Karolina Lupa, koordynator projektu. – Zaplanowaliśmy również liczne konkursy – z finałem w Warszawie, nagrody rzeczowe oraz atrakcyjne stypendia – dodaje.

Pomysłodawcą i organizatorem projektu „Na własne konto” jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, która od lat inwestuje w rozwój polskiej wsi. Realizacja projektu jest możliwa dzięki współpracy organizatora z lokalnymi bankami i przedsiębiorcami. Wsparcie merytoryczne zapewniają eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Projekt jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Więcej informacji na stronie: www.nawlasnekonto.pl .

fot. www.nawlasnekonto.pl/blog/gimnazjum-w-zespole-szkol-w-ostrowie-e4