Funkcjonariusze BiOSG szkolili żołnierzy

5 maja 2016

Na terenie służbowej odpowiedzialności Bieszczadzkiego Oddziału SG przeprowadzono łącznie dwanaście wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych w ramach współpracy funkcjonariuszy BiOSG z żołnierzami 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. To już kolejna edycja szkoleń wojska przez Straż Graniczną na Podkarpaciu.

Tematyka ćwiczeń brzmiała: „Patrolowanie w strefie nadgranicznej z Siłami Zbrojnymi RP na poziomie współdziałania z Komendantami Placówek SG”. W szkoleniu wzięło udział łącznie 254 żołnierzy i 79 funkcjonariuszy z Placówek SG w: Horyńcu-Zdroju, Czarnej Górnej, Lubaczowie, Hermanowicach, Medyce, Huwnikach, Wojtkowej, Krościenku, Ustrzykach Górnych i Korczowej.

W części teoretycznej, omówiono charakterystykę poszczególnych odcinków granicy polsko-ukraińskiej, strefy nadgranicznej jak również występujące tam zagrożeniami przestępczością graniczną. Znaczną część wykładów przeznaczono na zapoznanie żołnierzy z uprawnieniami jakie przysługują żołnierzom Sił Zbrojnych RP przy wykonywaniu zadań służbowych, podczas wspierania działań Straży Granicznej.

Część praktyczna, obejmowała m.in. wspólne patrole piesze i drogowe w terenach przygranicznych, ale również prowadzenie działań w bezpośredniej ochronie granicy państwowej. Wiele nauki żołnierze wynieśli z działań opartych o pozorację nielegalnego przekroczenia granicy państwowej, kiedy to musieli działać wykorzystując urządzenia GPS, mapy, pojazdy obserwacyjne i terenowe oraz przenośny sprzęt obserwacyjny będący na wyposażeniu Straży Granicznej.