Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału SG poza granicami kraju

12 listopada 2018

Bieszczadzki Oddział SG podsumował tegoroczne zaangażowanie we wspólne operacje poza granicami kraju.

Podsumowanie odbyło się 6 listopada. W trakcie spotkania kadry kierowniczej Bieszczadzkiego Oddziału SG oraz funkcjonariuszy, którzy w bieżącym roku uczestniczyli w misjach międzynarodowych dyskutowano m.in. na temat realiów służby zagranicą oraz zasad współpracy w środowisku międzynarodowym. Funkcjonariusze podzielili się zdobytymi doświadczeniami oraz przedstawili strategie ochrony granicy w innych państwach.

Bieszczadzki Oddział SG już od wielu lat bierze aktywny udział w różnych działaniach międzynarodowych, m.in. w operacjach organizowanych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex. Funkcjonariusze służą na zewnętrznej granicy UE wszędzie tam, gdzie presja migracyjna jest największa (m.in. w Grecji, Bułgarii, Hiszpanii, Włoszech czy Rumunii).

Umundurowani strażnicy graniczni wyposażeni w sprzęt oraz pojazdy Straży Granicznej, realizują wspólnie z lokalnymi służbami wszystkie czynności związane z ochroną granicy. Dokonują kontroli w przejściach granicznych, ochraniają tzw. granicę zieloną, ustalają kraje pochodzenie migrantów przybywających do tzw. hotspotów oraz pobierają odbitki ich linii papilarnych. Funkcjonariusze SG pełnią również rolę koordynatorów misji realizowanych przez międzynarodowe zespoły oraz kierowani są do krajowych oraz międzynarodowych centów współpracy.

Ponadto, Bieszczadzki Oddział SG kieruje swoich funkcjonariuszy zagranicę w oparciu o umowy bilateralne. W tym roku, tego typu misje odbywają się w Republice Macedonii na granicy macedońsko-greckiej. Podkarpaccy strażnicy graniczni wspólnie z kolegami z innych oddziałów tworzą ok. 30 osobowe zespoły, które w ramach miesięcznych delegowań wspierają działania Policji Granicznej Macedonii.