Finisaż z okazji 35 -lecia Klubu Plastyka Nieprofesjonalnego

10 maja 2015

W Galerii przemyskiego Centrum Kulturalnego odbył się finisaż z okazji 35 -lecia Klubu Plastyka Nieprofesjonalnego. Do Klubu należą nieprofesjonalni malarze, rzeźbiarze, dla których potrzeba tworzenia jest niezbędną formą ekspresji oraz odskocznią od dnia codziennego.

Klub Plastyka Nieprofesjonalnego działającego przy Centrum Kulturalnym powstał 12 grudnia 1978 r. Zrzesza on nieprofesjonalnych malarzy, rzeźbiarzy, pozwalając im na wymianę doświadczeń oraz wzbogacanie warsztatu.

W ostatnich pięciu latach artyści ci uczestniczyli w kilku plenerach w Bieszczadach, w Zawichoście, w Zakopanem, nad Jeziorem Białym i w Sandomierzu. Biorą oni również udział w licznych konkursach, przeglądach plastyki nieprofesjonalnej, realizują wystawy zarówno indywidualne jak i zbiorowe.

W nowoczesnej pracowni CK od trzech lat prowadzone są warsztaty plastyczne służące pomocą artystom.