Elżbieta Łukacijewska w przemyskiej PWSW bilansuje Unię

6 maja 2014

W dniu dzisiejszym w Przemyślu, w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej odbyła się debata „Polska dekada w Unii Europejskiej – próba bilansu” z udziałem Elżbiety Łukacijewskiej Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Spotkanie zorganizowane przez Instytut Politologii i Polityki Regionalnej PWSW, poprowadził wicedyrektor instytutu dr Tomasz Olejarz. Udział w nim poza studentami przemyskiej uczelni wzięli też studenci z Kijowa oraz Poseł na Sejm RP Marek Rząsa.

Poseł Elżbieta Łukacijewska wygłosiła krótką prelekcję, w której podkreśliła, że korzyści z dziesięcioletniej naszej obecności w Unii Europejskiej są widoczne na każdym kroku. Według niej najlepszym przykładem może być sama uczelnia PWSW, która dzięki środkom unijnym rozbudowała i unowocześniła się zyskując na tą inwestycję ponad 50 mln. W chwili obecnej, może się poszczycić m.in.: najnowocześniejszym zaraz po Rzeszowie laboratorium.

Zdaniem pani poseł, wykorzystywanie środków pozyskiwanych z UE daje nam możliwość wzmocnienia Polski. Przynależność do Unii, to nie tylko korzyści infrastrukturalne, ale również możliwość korzystania z projektów takich jak Erasmus +, Młodzież w Działaniu i Wolontariat Europejski.

Pani poseł uważa że jednak młodzież z Podkarpacia wciąż nie wykorzystuje w pełni tych możliwości. Młodym ludziom brakuje aktywności na własną działalność przez co odbiegają znacznie od innych regionów.

Podkarpacie dzięki obecności Polski w UE otrzymało fundusze z Programu Rozwój Polski Wschodniej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które pozwoliły m.in.: na budowę obwodnicy czy drogi A4. To ile uda się naszemu województwu pozyskać uzależnione jest od naszego podejścia, naszej inwencji i od napisanych projektów. Od burmistrza, starosty i prezydenta zależy rozwój naszego regionu, od tego co będą potrafili zaproponować przyszłym inwestorom by właśnie tutaj decydowali się na działalność. Skoro w Rzeszowie się to udaje, to nic nie stoi na przeszkodzie by i tak mogło być w Przemyślu.

Podczas spotkania Elżbieta Łukacijewska poruszyła również kwestię Ukrainy, która żeby móc wstąpić do Unii musi najpierw uporządkować swoje wewnętrzne sprawy, przeprowadzić reformy, a wówczas na pewno będzie to możliwe.

Anna Fortuna