Efekt roku wyborczego? Przemyscy radni za budową kompleksu sportowego z basenami.

W Przemyślu ma szansę powstać „Centrum Edukacji i Rekreacji”. Projekt ten obejmie także baseny. Radni wyrazili zgodę na wykonanie ekspertyzy tego zadania inwestycyjnego.

Gdybyśmy ten artykuł zamieścili za miesiąc, żaden z czytelników by w niego chyba nie uwierzył, sądząc że to prima aprilisowy dowcip. Ale jednak, to prawda. Temat, który pojawia się w Przemyślu przy okazji wyborów, wypłynął ponownie. Zaskoczeni? Ten rok jest także wyborczy.

Radni wyrazili zgodę aby przeznaczyć 186 tys. zł na ekspertyzę zadania inwestycyjnego „Centrum Edukacji i Rekreacji w Przemyślu”, w ramach którego powstałyby m.in. baseny przy ul.Sanockiej. Projekt planowany jest do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wciąż nie wiemy czy to się uda. Czy wydział inwestycji oszacował koszt tej inwestycji na jakimś przykładzie? – dopytywał się na sesji RM radny PO Tomasz Schabowski.
Miasto dokonało rozeznania rynku w zakresie możliwości finansowania kapitałowego przedsięwzięcia. Jednym z podmiotów, który został objęty tym rozeznaniem był Polski Fundusz Rozwoju, który dysponuje środkami finansowymi w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych.

Wstępne analizy zmierzają do wyboru wariantu koncesyjnego, w którym partner przejąłby na siebie nie tylko budowę i eksplantację obiektów basenowych, ale również inne obiekty okołobasenowe o charakterze edukacyjnym, usługowym i handlowym.
Inwestycja basenowa to najbardziej wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców Przemyśla. Zaproponowana w tej uchwale kwota nie jest kwotą z punktu widzenia całości inwestycji kwotą wielką. Od czegoś zacząć musimy. To zadanie też ma wpływ na wychowanie i edukację młodzieży, gdzie ona ma pójść w okresie letnim? – powiedział radny Regii Civitas Tomasz Kuźmiek

Zabezpieczane obecnie środki wykorzystane byłyby na sfinansowanie doradztwa koncepcyjnego i finansowego planowanego przedsięwzięcia, które w I etapie objęłoby wykonanie raportu z dotychczas przeprowadzonych prac i opracowanie wstępnej koncepcji przedsięwzięcia. W kolejnym etapie doradztwo objęłoby przeprowadzenie dialogu technicznego z potencjalnymi partnerami technicznymi.
Prezydent do tej pory szukał różnych rozwiązań aby powstał basen. Cokolwiek miałoby powstać, potrzebny jest projekt, zaangażowanie, a to wszystko kosztuje. Inwestycja kosztowna, ale na chwilę obecną wydaje się słuszna jeżeli mamy być odpowiedzialni i jeżeli chcemy stworzyć młodemu społeczeństwu i kolejnym pokoleniom warunki do rekreacji jak również podnieść atrakcyjność miasta. – dodał radny Regii Civitas Robert Bal.

Padają tutaj głosy, że takie baseny same się nie utrzymują, że trzeba do nich dopłacać. Wystarczy wczytać się w samo uzasadnienie uchwały, że będą tam centra handlowe i edukacyjne. W mojej wizji jest to świetny zamysł. Baseny są tutaj dodatkiem w tym zadaniu, żeby zwiększyć atrakcyjność. – powiedział radny SLD Janusz Zapotocki.
Jedno jest pewne, że w tym roku wyborczym nie wbijemy tam łopaty. Pozwolenie na budowę jest już wydane. Wiemy, że do obiektów sportowych dopłaca się i stąd pomysł na partnera prywatnego i to centrum edukacji. To jest inwestycja w przyszłość, podniesienie atrakcyjności naszego miasta, na czym wszystkim nam zależy – powiedział prezydent Robert Choma.

Uchwałę poparło 15 radnych, 5 wstrzymało się od głosu.

W zakresie doradztwa techniczno-prawnego Gmina Miejska Przemyśl przygotowała wniosek o wsparcie projektu przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Źródłem finansowania wydatków są ponadplanowe dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji z 2017 r.

Anna Fortuna