Dzwon z Przemyśla trafi do Brazylii. FILM

Pracownia ludwisarska Felczyńskich eksportuje dzwony na cały świat. Więcej w filmie.