Dzień Wody w przemyskim Centrum Kulturalnym

21 marca 2014

Dwudziestego drugiego marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Z tej okazji w dniu dzisiejszym Arboretum w Bolestraszycach wraz z przemyskim Centrum Kulturalnym zorganizowało międzyszkolny konkurs połączony z konferencją, pt.: „Susza.Jak ją przeżyć”.

W ramach konkursu na scenie Centrum Kulturalnego prezentując wiersze, piosenki, inscenizacje teatralne o problematyce wody, wystąpiły m.in.: dzieci oraz młodzież z Zespołu Szkół Muzycznych, z kompleksu szkół w Buszkowicach, z gimnazjum w Birczy, z niepublicznego gimnazjum Morawa. Nagrodzono oraz wyróżniono również prace fotograficzne, multimedialne,pisemne i plastyczne. Te ostatnie będzie można obejrzeć w sierpniu podczas wystawy na terenie Arboretum.

Podczas dzisiejszej już dwunastej edycji spotkania, swoją wiedzę związaną z tematem, młodzi ludzie mogli sprawdzić biorąc udział w quizie zorganizowanym przez panią Agnieszkę Szybiak z Regionalnego Zarządu Wód.

Problem z brakiem wody oraz radzeniu sobie z nim, przedstawił również zgromadzonym Adam Matuszewski z Polskiej Akcji Humanitarnej. Ta organizacja pozarządowa działa od roku 1994 mając na celu mobilizowanie ludzi z różnych środowisk celem niesienia pomocy potrzebującym.

Światowy Dzień Wody jest świętem ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w 1992 roku.Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi (1992) w Rio de Janeiro, powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Dla większości z nas swobodny dostęp do wody pitnej jest czymś naturalnym. Każdego dnia zużywamy jej ogromne ilości. Jednak aż jedna ósma mieszkańców Ziemi cierpi z powodu jego braku oraz chorób spowodowanych ze spożywaniem wody zanieczyszczonej. Brak wody przyczynia się również, że miliony dzieci nie uczęszczają do szkoły musząc pomagać rodzinom w zaopatrywaniu w ten cenny i konieczny do życia czynnik. Problem ten jest najbardziej dostrzegalny w Afryce i Azji, jednak musimy patrzeć na niego przez pryzmat połączenia między sobą wszystkich państw. Do kryzysu z wodą przyczyniają się : zmiany klimatyczne, katastrofy naturalne, ubóstwo, konflikty zbrojne, wzrost populacji oraz urbanizacja.