Dzięki dotacjom Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w naszym mieście powstały 154 firmy

5 stycznia 2018

Dzięki wsparciu Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., na przełomie 2016 i 2017 roku powstały 154 firmy. Otrzymały one dotację inwestycyjną na łączną kwotę ponad 3,5 mln zł.

Każdy przedsiębiorca uzyskał także wsparcie w postaci dotacji pomostowej w łącznej wysokości 19 200 zł, które jest wypłacane w wysokości 1 600 zł miesięcznie przez okres pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarcze. Łączna kwota udzielonego wsparcia pomostowego wyniosła blisko 3 mln zł.

Dotacje inwestycyjne umożliwiły nowo powstałym firmom zakup sprzętu, wyposażenia i towaru niezbędnego do uruchomienia biznesu, natomiast dotacje pomostowe pozwoliły na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzoną działalnością (w tym m.in. składek ZUS, usług księgowych, wynajęcia lokalu itp.) w początkowym okresie prowadzenia własnego biznesu.

Dotacje te były udzielane w ramach projektu „Własna firma – Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” oraz projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety”.
W ramach projektu „Własna firma – Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” oraz projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety” udzielono dotacji 80 osobom na otwarcie, m.in. firm usługowych, budowlanych, krawieckich, związanych z fotografią czy też kancelarii prawnej.

Z projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety” skorzystały 74 kobiety. Dzięki otrzymanym dotacjom otworzyły m.in. kwiaciarnię, pierogarnie, firmy ogrodnicze, pracownie artystyczne, gabinety kosmetologiczne, mobilne firmy sprzątające i robiące zakupy.